Kertooko Raamattu geologisista tutkimuksista Kuolleenmeren laaksossa?

Kertooko Raamattu geologisista tutkimuksista Kuolleenmeren laaksossa?

Olisiko mahdollista, että vanhimmat Raamatun tekstit onkin kirjoitettu kokonaan toisessa tarkoituksessa kuin mitä olemme tähän asti uskoneet? Ehkäpä kirjoittajat ovatkin kuvailleet geologisia tutkimuksia maapallon syvimmän hautalaskeuman Kuolleenmeren alueella?

Tanskalainen tähtitieteilijä Kaare L Rasmussen on todennut, että noin 3000 vuotta sitten maapallo joutui toistuvasti meteorisateitten kohteeksi. ’Herra koskettaa maata niin että se sulaa’, kertoo Aamos. ’Jos Hän noina päivinä heittää tuliaaltoja yllesi, niin minne pakenet?’ kysyy ensimmäinen Heenokin kirja. Jesaja neuvoo pakenemaan Herran kuumuutta kallion kätköihin. Skotlannista on löydetty kymmeniä lasittuneita kivilinnakkeita. Nooaa ja Utnapishtimiä on varoitettu vuoren korkuisesta tulvasta. Baarukin syyrialaisen apokalypsin mukaan ahdistuksen aika tulee yht’äkkisellä tulella ja raivolla, ja koko maailma joutuu kokemaan sen.

Ovatko katastrofit aiheutuneet komeetankappaleiden pirstoutumisesta? Rochén rajan sisäpuolelle jouduttuaan komeetta hajoaa ja muodostaa renkaan Maan ympärille; kansantarut puhuvat taivaalla kiertävästä lohikäärmeestä. Gilgamesh-eepoksessa kerrotaan, että tulvan jälkeen jumalat palasivat korjaamaan tuhoutuneet pyhät paikat ja tarkastivat alttarit ’maailman ääriin saakka’. Alttareilla on tarkoitettu korkeille paikoille sijoitettuja kivilatomuksia.

Venäläiset tutkijat ovat havainneet, että maapallon peittää ikivanha kolmiomittausverkosto. Jesaja käyttää Herran töistä puhuessaan maanmittausterminologiaa ja kirkkoisä Eusebius moittii lahkolaisia, jotka harrastavat geometriaa. Petrus Comestorin Raamatunhistoriassa 1100-luvulta on kuva Herrasta, joka mittaa harpilla maapalloa. Hesekiel selostaa taivaalta laskeutuneen ’metallisen pilven’ rakennetta; pilven alla hän havaitsi neljä pyörää. Olivatko tulijat saapuneet lentoteitse?

Jos tulijoiden tarkoituksena on ollut geofysikaalinen tutkimus komeettakatastrofin vaikutuksista, on kolmiomittausverkoston rakentaminen ollut välttämätöntä. Epäilemättä heidän työhönsä on sisältynyt myös mannerlaattojen liikkumisen seuranta.

Entä keitä verkoston rakentajat ovat olleet? Vanhan Testamentin apokryfitekstit käyttävät heistä nimitystä tarkkailijat. Heitä on kutsuttu myös Jumalan pojiksi. Vanhoista kartoista käy ilmi, että he ovat osanneet tehdä pallotrigonometrisiä laskelmia. Heidän korkeata tietotaitoaan osoittaa myös Kreikan vesiltä löydetty astronominen kalkylaattori, joka on valmistettu toisella vuosisadalla ennen ajanlaskumme alkua. Nature-lehden mukaan koje lienee mallintanut koko aurinkokuntamme planeettoineen. – Muutama lisähuomio: Jumalan pojat ovat työskennelleet geologisesti ainutlaatuisella alueella, jossa sijaitsee maapallon syvin hautalaskeutuma Kuollutmeri. Aluetta on alettu kutsua Pyhäksi maaksi, ehkä heidän mukaansa?

Että alueelle saapuneet tutkijat/geologit eivät kuitenkaan ole olleet jumalia eikä jumalan poikia, vaan toista rotua olevia ihmisiä, sen pystyivät ymmärtämään vain oppineimmat, kuten Hesekiel, joka sanoi että ’joku puhui’. Hesekielin tehtäväksi puhuja antoi ihmisten varoittamisen – luultavasti ei kuitenkaan synnistä, vaan tulossa olevista meteorisateista.

Paimentolaisille geologien suorittamat tekniset toimenpiteet ovat olleet täysin käsittämättömiä. He ovat pitäneet niitä uskonnollisina menoina ja tehneet niistä muistiinpanoja, mutta heidän ongelmanaan on ollut sanaston puute. Myös heidän kirjoitustensa nykyisten lukijain, teologien ja eksegeettien, ongelmana on oletus kirjoitusten jumalallisesta alkuperästä. Vaikeus koskee ennen kaikkea Heenokin kirjoja, joissa uskonnollisella sanastolla on yritetty kuvailla korkean teknologian laitteita!

Meidän kulttuurimme oli tuohon aikaan kehittynyt toisaalle, henkiseen suuntaan. Primitiivisissä heimoyhteisöissä oli jo varhain opittu, miten voidaan saada yhteys ’tuonpuoliseen maailmaan’, josta ’jumalat’ ja ’esi-isät’ antoivat apuaan esimerkiksi sairauksien parantamisessa. Shamaanit toimivat ihmeparannusten tuottajina. Heidän toimintansa perustui arkaaiseen menetelmään, jonka avulla ihmiskehon sähkömagneettista tasoa voitiin säätää (T. P. Laine, Tie voimaan). Filon kertoo, että essealaiset pystyivät tällä tavoin parantamaan sekä sielua ja ruumista.

Israelin paimentolaiset joutuivat näin samanaikaisesti tekemisiin kahdenlaisten ’jumaluuksien’ kanssa, joita he eivät voineet erottaa toisistaan. Asiat sekoittuivat keskenään, etenkin kun shamanistiset ja insinööritekniset havainnot kirjoitettiin samoihin kirjakääröihin. Ja koska tapahtumat olivat sekä kirjoittajille että lukijoille käsittämättömiä, oli ainoa mahdollisuus selittää ne uskonnollisesti ja vertauskuvallisesti. Israelin suurimmat uskonlahkot, essealaiset ja fariseukset, eivät kuitenkaan päässeet yhteisymmärrykseen tekstien oikeasta tulkinnasta.

Essealaiset katsoivat omaavansa parhaat tiedot Herrasta, sillä heillä oli luostari ja tähystystorni työryhmän toiminta-alueella Kuolleenmeren rannalla. Keskinäistä kanssakäymistä ryhmillä on ollut, sillä geologit ovat tarvinneet ruokahuoltoa ja essealaiset ovat tarvinneet kuljetusapua. Myös essealaisten tiedot parantamistekniikasta ja rohdoskasvien käyttämisestä ovat kiinnostaneet tutkijoita.

Miten siis edettiin? Essealaiset päättelivät tutkimusryhmän saapumisesta, että lopun aika eli komeetan tulohetki oli lähellä. Oli toimittava nopeasti, jotta uusi Jumalan johtama aikakausi voisi alkaa. Ihmisiä oli varoitettava. Sairaat oli parannettava. Profeettojen kaikki ennustukset oli toteutettava. Qumranin sotilaspappien oli hajoitettava Jerusalemin temppeli ja surmattava vääräuskoiset fariseukset. Jumala tulisi ilmoittamaan Pyhän sodan alkamishetken taivaalle ilmestyvällä miekalla, pyrstötähdellä.

Essealaiset suunnittelivat lopun ajan projektinsa niin yksityiskohtaisesti ja niin taitavasti, että muut osapuolet eivät voineet siihen vaikuttaa. Tietämättään ja tahtomattaan he edesauttoivat sen toteutumista (kuvaus teoksessa T.P.Laine, Kuka hän oli). Jeesus tulisi olemaan uskonsodan johtaja, luvattu uusi Mooses. Jesaja oli ennustanut hänen ristiinnaulitsemisensa ja hänen matkansa Taivasten valtakuntaan. Pietarin evankeliumissa kerrotaan kuinka matka alkoi: vartiosotilaat havaitsivat, että yöllä taivaalta laskeutui haudalle iso jyrisevä hahmo/objekti; sen ovi avautui ja kaksi hohtavanvalkoisessa asussa olevaa miestä astui sisälle kalliohautaan. Hetken kuluttua haudasta tuli ulos kolme miestä, yhtä heistä talutettiin. Objektia kuvaillaan myös Danielin kirjan seitsemännessä luvussa, Apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa ja Heenokin kirjoissa. Hesekielin kirjasta siitä löytyy hyvin tarkka kuvaus ja NASAn asiantuntija on todennut, että kysymyksessä on ollut avaruusalus. Vanhan testamentin teksteissä siitä käytetään monenlaisia nimityksiä, mm. ’pilvi’, ’Taivasten valtakunta’, ’vuori’ ja ’sotajoukkojen Herra Sebaot’. Heprealaiskirjeen mukaan ’Herran maja’ ei ole käsillä tehty eikä tätä luomakuntaa ( 9:11).

Uskonsota ei alkanut, koska sen johtaja oli ristiinnaulittu. Levottomuudet kuitenkin jatkuivat ja essealaisia ryhdyttiin etsimään ja rankaisemaan. Saulus/Paavali oli tässä erityisen aktiivinen. Apostolien teoissa kerrotaan erikoisesta tapahtumasta, jonka hän koki matkustaessaan etsintämatkalle Damaskoon. Kun hän astui puolilta päivin alas satulasta, hänen ympärilleen leimahti tavattoman kirkas valo. Paavali sokeutui, menetti suuntavaistonsa ja kuuli äänen, jossa Jeesus ilmoitti kuolleensa kaikkien ihmisten syntien tähden. Järkyttyneenä Paavali teki täydellisen elämänmuutoksen ja päätti vast’edes uskoa Jeesukseen. Mutta vain kuolleeseen hengelliseen Jeesukseen! – elävän fyysisen sodanjohtaja-Jeesuksen hän hylkäsi ehdottomasti. ’Meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset! ’ (2 Kor 10:4).

Mitä Damaskon tiellä oli tapahtunut? Ilmeisesti Paavali oli saanut erittäin voimakkaan staattisen sähköiskun. Paavali oli ammatiltaan teltantekijä ja kuljetti työtarvikkeitaan karvakankaita satulansa alla. Siellä ne olivat hankautuneet toisiaan vastaan useita tunteja ja kehittäneet sähkövarauksen. Se purkautui kun Paavali puolilta päivin astui satulasta alas ja kosketti jalallaan maata. Paavali piti tapahtumaa ihmeenä. Meidän aikamme ihmiselle staattiset sähköiskut ovat tuttuja esimerkiksi tavaratalojen liukuportaissa. Voimaltaan ne toki ovat erittäin vaatimattomia.

Järkyttävän kokemuksensa jälkeen Paavali haki yhteyttä essealaisiin ja sai heiltä neuvoja parantamismenetelmissä. Mutta Mooseksen lakia koskevan ristiriidan vuoksi hänellä ei ollut mitään mahdollisuutta saada tietoja Qumranin yhteisön salaisista asioista. Huhupuheista lienee peräisin hänen tutkijaryhmää koskeva lausumansa ’niitä on paljon, niitä niinsanottuja jumalia ja herroja’. Hengellistä tulkintaa on mukana lauselmassa ’kun Herra tulee alas taivaasta, niin pasuunan ääni kaikuu voimakkaasti – – ja sitten meidät temmataan pilvissä yläilmoihin ja niin me saamme aina olla Herran kanssa’ (1 Tess 4:16-17).

Laajempi kuvaus löytyy Uuden Suomen Puheenvuoro -blogista 14.5.2017 (”Tapsa Laine: Ilmaston kuumeneminen aiheutti Nooan tulvan”).

Kirjallisuutta:

Baillie, Mike. 1999. Exodus to Arthur, Catastrofic Encounters with Comets. B.T.Batsford, London.

Blumrich, Josef F. 1974. The Spaceships of Ezekiel. New York. – 1974. Kun taivaat avautuivat. Kirjayhtymä, Helsinki.

Charlesworth, James H. 1992. Jesus and the Dead Sea Scrolls. Doubleday, New York.

Freeth et al. Nov 2006. Decoding the Ancient Greek Astronomical Calculator known as the Antikythera Mechanism. Nature Vol 444/30.

Hapgood, Charles H. 1966. Maps of the Ancient Sea Kings. Illinois.

Laine, T.P. 2000. Kuka hän oli? Uusi näkökulma Jeesuksen elämään. Atena, Jyväskylä.

Laine, T.P. 2007. Komeetta tulossa? Miksi Maya-kansan ajanlasku päättyy vuonna 2011-2012? Omakustanne,Vantaa.

Laine, T.P. 2011. Tie voimaan. Havaintoja shamaanien ja joogien tekniikoista. Omakustanne, Vantaa.

Manias, Theophanis N. 1969. The Invisible Harmony of the Ancient Greek World and the Apocryphal Geometry of Harthe Greeks. Atena.

Martinez, Florentino Garcia, 1994. The Dead Sea Scrolls Translated. E.J.Brill. Leiden, Madrid, etc.

Nordenskiöld, A.E. 1889. Facsimile-Atlas to the Early History of Cartography. Stockholm.

Odeberg, Hugo. 1973. 3 Enoch, or The Hebrew Book of Enoch. KTAV, New York.

Rasmussen, Kaare. 1991. Historical Accretionary Events from 800 BC to AD 1750. Evidence for Planetary Rings around the Earth? Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society , Vol 32/March 1991. Oxford etc.

Remus, Harald. 1997. Jesus as Healer. Cambridge University Press.

Rogowski, Fritz. 1973. Tennen und Steinkreise in Griechenland. Technische Universität Braunschweig, Heft II 1973.

Sagan, Carl&Druyan, Ann. 1997. Comet. Headline, London.

Sparks, H.F.D. (ed). 1984. The Apocryphal Old Testament. Oxford University Press.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

8 kommenttia artikkeliin ”Kertooko Raamattu geologisista tutkimuksista Kuolleenmeren laaksossa?

 1. Tuon oman hilseeni yli menevän kirjoituksen perusteella tuli kuitenkin mieleeni:
  ”Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi tyttäriä, huomasivat Jumalan pojat ihmisten tyttäret ihaniksi ja ottivat vaimoikseen kaikki, jotka he parhaiksi katsoivat. Silloin Herra sanoi: ”Minun henkeni ei ole vallitseva ihmisessä iankaikkisesti, koska hän on liha. Niin olkoon hänen aikansa sata kaksikymmentä vuotta.” (1. Moos. 6: 1 – 3)
  Silloin Herra sanoi: Tuo on ”sata kaksikymmentä vuotta” pitää todella hämmästyttävästi yhtä tosiasioitten kanssa. Rajan hät´hätää ylittäneitä ihmisiä on vain ihan muutama.

  Keitä olivat nuo ”Jumalan pojat”?

 2. Tervehdys Tapio, onpa todella mukava kuulla näin pitkästä aikaa Sinusta. Mites jakselet?
  Tarpeetonta sanoakaan että yhdyn kysymyksiisi ja niihin ainakin mielessäsi antamiisi vastauksiin. Olen erilaisten raamattukoodien kautta saanut niihin vahvistusta, Genesis 6/ 4 liittyvä madimshem els-13 puhuu vastaan sanomatonta kieltään. Raamatun shemeber ja shamgar ja gerim ovat myös avainkäsitteitä. Kuten myös merkabah ja ’kultainen vasikka’ jonka vaihtoehtoinen käännös olisi kultaiset vaunut…

 3. Jumalan pojat on aihe josta on monenlaisia tulkintoja, yhden tulkinnan mukaan he ovat enkeleitä. Raamattu kutsuu usein enkeleitä Jumalan pojiksi, niin tehdään juuri Jobin kirjassa, Job 1:6. Tämän tulkinnan ongelmana on se, että Moos. 6:4 sanoo näistä liitoista syntyneen ihmisiä.

  On myös tulkinta jonka mukaan Jumalan pojilla tarkoitettiin Setin jälkeläisiä. Aadamin eli ihmisten tyttäret taas viittaisivat kainilaiseen, Jumalalle selkänsä kääntäneeseen sukuhaaraan.

  Kolmannen tulkinnan mukaan Jumalan pojat -termi viittasi tuon ajan ruhtinaisiin ja päälliköihin, joita kansan silmissä pidettiin jumalallisina olentoina. Raamattuhan kutsuu joskus maallisia tuomareita ”jumaliksi” tai ”Korkeimman pojiksi”, koska he olivat saaneet valtansa Jumalalta, näin esim. Ps. 82:6-7: ”Kuulkaa! Vaikka olette jumalia, kaikki tyynni Korkeimman poikia, te kuolette niin kuin ihminen kuolee, sorrutte kuin vallasta syösty ruhtinas!”

  Vielä harvemmin esitetty tulkinta selittää että Jumalan pojat ovat tulleet avaruudesta joltain toiselta planeetalta. Tämä olettamus tietäisi sitä että olisi elämää muuallakin, eikä vain meidän maapallollamme. Tämä on kaikkein vähiten uskottava selitys ainakin minun mielestäni.

 4. ”Vielä harvemmin esitetty tulkinta selittää että Jumalan pojat ovat tulleet avaruudesta joltain toiselta planeetalta. Tämä olettamus tietäisi sitä että olisi elämää muuallakin, eikä vain meidän maapallollamme. Tämä on kaikkein vähiten uskottava selitys ainakin minun mielestäni.”

  Tämä on kuitenkin johdonmukaisin varsinkin heprealaisen tekstin valossa, missä jumalien poikien nefilim-nimikin tulee hebrean verbista naphal eli ’laskeutua alas.’ Ja kuten olen useasti näyttänyt kohdassa on Marsiin viittaava els-krypta.
  Raamatussa on monen monia muitakin paikkoja,jotka enemmän tai vähemmän selvästi viittaavat avaruusmuukalaisiin (gerim hepr). Kuten Deborahin laulun Merozin asukkaat. Deborah merkisee muuten mehiläinen ja mehiläisen toivat perimätiedon mukaan ’jumalat’ taivaasta. Salaisuuksiin perehtynyt Linne nimesikin mehiläisen sen egyptiläisellä nimellä Apis, joka oli myös erään taivaanhärän nimi. H eprean kirjain A tarkoittaa Härkä ja asennossa V se kuvaa härkää sarvineen.Tämä on alaslaskeutuvan moduulin symboli.

 5. Raamattu ei anna viitteitä siitä että elämää olisi luotu muualle kun meidän maapallolle. Luomiskertomus kertoo sen miten elämä luotiin, jos elämää olisi muualla niin silloin ei elämän synty olisi tarvinnut luojaa.

  Kaikki mitä on, on luotu Jeesuksen kautta ja Jeesukseen, tämä on hyvin selkeästi sanottu, joten ilman Jeesusta ei ei voi olla elämää muualla kuin maapallolla.

  Ilman Jumalaa, luojaa ei ole mitään materiaalia olemassa, materiaali on luotu elämää varten jonka me näemme kasveissa, eläimissä ja itsessämme. Jumalan voima on myös elämän käyttövoima, ei mitään tapahdu itsestään niin kuin nyt kuvitellaan.

  Kuolleen meren alue on historiallisesti hyvin tärkeä, jos halutaan selvittää sitä miten ihmiset elivät. Sieltä löytyvät hyvät hyvät todisteet sille miten kaksi kaupunkia tuhottiin Luojan toimesta. Sama voima oli silloin kaiken takana ja on myös meidän akana.

 6. ”Raamattu ei anna viitteitä siitä että elämää olisi luotu muualle kun meidän maapallolle. Luomiskertomus kertoo sen miten elämä luotiin, jos elämää olisi muualla niin silloin ei elämän synty olisi tarvinnut luojaa.”

  Näiden väitteiden logiikka ei aukene minulle. Aukeneeko jollekin muulle?

  Sillä
  a) Raamattu toki a n t a a viiteitä muuallakin olevasta elämästä!
  b) Miksi ei tälläkin elämällä ole voinut olla Luojaa tai oikeammin synnyttäjää,sillä
  c) Heprean verbi b a r a ei edes tarkoita ’luoda’ vaan ’irtileikata’ ’esiinvetää’,’ ’lihottaa’ ja ’synnyttää’.
  d) Miksi eivät jumalat (elohjim) olisi voineet synnyttää elämää minne vaan missä elämän mahdollistavat olosuhteet ovat/olivat?

 7. ”Miksi eivät jumalat (elohjim) olisi voineet synnyttää elämää minne vaan missä elämän mahdollistavat olosuhteet ovat/olivat?”

  Lähtökohta tässä on se että olisi useampi elämän luojia, olisiko he luoneet kaikki samanlaista elämää tai olisiko jokainen luoja luonut erilaista elämää, olisivatko he luoneet elämää ympäri universumia.

  Koska olisi luomiset tapahtuneet, olisiko yhtä aikaa maan päälle tulevan elämän kanssa vai eri aikoihin. Olisihan tätä ajatusleikkiä seuraten voinut eri jumalilla olla erilainen aikataulu, miljoonia valovuosia poiketen toisistaan.

  Olosuhteet ei nykyisen käsityksen mukaan luo mitään elämää. Tätä on kyllä kuumeisesti yritetty laboratorioissa toteuttaa, mutta ei se vaan onnistu, koska elämällä on täytynyt olla luoja joka on ohjelmoinut solun tietojärjestelmän niin että elämä on mahdollista.

 8. ”Lähtökohta tässä on se että olisi useampi elämän luojia, olisiko he luoneet kaikki samanlaista elämää tai olisiko jokainen luoja luonut erilaista elämää, olisivatko he luoneet elämää ympäri universumia.
  Koska olisi luomiset tapahtuneet, olisiko yhtä aikaa maan päälle tulevan elämän kanssa vai eri aikoihin. Olisihan tätä ajatusleikkiä seuraten voinut eri jumalilla olla erilainen aikataulu, miljoonia valovuosia poiketen toisistaan.”

  Miksi ei. Huomioon ottaen maailmankaikkeuden valtavat mittasuhteet, taivankappaleiden tuhansien biljoonien lukumäärän ja ja ikuisuuden mittaiset ajat ennen ja jälkeen luomisen, niin toki luomista on voinut tapahtua missä vain ja milloin vain ja millaista vain. Tähän ei ole älyllistä eikä loogista estettä eikä edes raamatullista kieltoa. Ja pääjumalalla on voinut olla miljardeja apujumalia. Jos näet voimme olettaa ja uskoa yhden ikuisen jumalan sama logiikka sallii olettaa miljardeja ikuisia jumalia.

  ”Olosuhteet ei nykyisen käsityksen mukaan luo mitään elämää. ”

  Enkä noin sanonutkaan, mutta elämä voi olla olemassa aina jossain olosuhteissa ja olla syntynyt joihinkin olosuhteisiin. Ne olosuhteet on siis luotu tai synnytetty ensin.
  En voi todellakaan ymmärtää, että yksi Jumala olisi luonut biljoonia galakseja vain yhden mitättömän ihmiskunnan raameiksi vain yhdelle mitättömän pienelle planeetalle.

Jätä kommentti

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Piditkö lukemastasi. Jaa teksti.