Ei anteeksi – mutta melkein

Tämä ei ole blogikirjoitus ainakaan sen varsinaisessa merkityksessä. Mutta se on osoitus siitä, että Raamattu ei ole sattumanvaraisia kirjoituksia sinne tänne, vaan se on ajateltu kokonaisuus ja nimenomaan siinä mielessä, että sen aikaisten tietojen tallennusvälineiden mukaan sitä tuskin olisi voitu laatia niin johdonmukaisesti  ”toinen toista kohtaa tukien” kuin mitä se on. Sanalla tai paremmin sanoilla sanotun tueksi:

TAUSTAA JA OHJEITA
Tämän työkirjan laadin sillä periaatteella, että kirjoitin vuoden 1938 Kirkkoraamatun Vanhan
Testamentin ne kohdat, mitkä viittaavat Jeesukseen Kristukseen Uudessa Testamentissa.
Tässä on, ainakin minun mielestäni, Raamatun punainen lanka!
Työn tein ”nurinpäin” siten, että luin Uuden Testamentin systemaattisesti läpi ja merkitsin ja sieltä
käsin Vanhan Testamentin kohdat.
Näitä kohtia en luonnollisestakaan ottanut oman käsitykseni mukaan vaan UT:ssa olevien
rinnakkaisviitteiden mukaisesti.
Vaikka tällä tavalla tehden on varmasti jäänyt pois sellaisia kohtia, joiden viittaus on vain VT:ssa,
niin uskoisin siitä huolimatta tämän kattavan suurimman osan viitteistä, sillä työtä tehdessäni
huomasin, että erittäin paljon viittauksia oli vain UT:ssa, mutta ei VT:ssa.
Viittausten lukumäärä suunnittain on seuraava:
VT ——-> UT 59
VT <——- UT 260
VT <——-> UT 270
YHTEENSÄ 589 viittausta
Esityksen rakenne:
Viitaukset ovat VT:n kirjojen mukaisessa nousevassa järjestyksessä pelkkänä viittausluettelona
taulukossa ”RinnakkaisViitteet” ja molempien kirjojen vastaavat tekstikohdat rinnakkain taulukossa
”RaamatunTekstit”.
Näiden taulukoiden keskinäinen yhteys on toteutettu hyperlinkkitekniikalla.
Tämä tarkoittaa sitä, että, sekä viite- että tekstitaulukoissa näkyvät sinisellä alleviivattuna kohdat,
joita klikkaamalla päästään siirtymään kummastakin taulukosta toisen taulukon vastaavaan
kohtaan.
Klikkaaminen on sitä, että viedään hiiren kursori sinisellä alleviivatun kohdan päälle, jolloin
osoitinristi muuttuu käden kuvaksi. Sitten vain klikataan hiiren vasemmalla painikkeella ja kursori
siirtyy RinnakkaisViitteet-taulukon tai RaamatunTekstit-taulukon vastinkohtaan. Täällä klikkaamalla
päästään takaisin lähtökohtaan.
Miksikö tein tämän, koska nämähän ovat suoraan Raamatusta, eli siis ovat jo sieltä löydettävissä?
Siksi, että näin tämä Raamatun ”punainen lanka” – ne Vanhan Testamentin kohdat, jotka viittaavat
Jeesukseen Kristukseen Uudessa Testamentissa, suorastaan ”hyppäävät” silmille!
Kangasniemellä 16.5. 2005
Toivo Vihmakoski

 

Minulla on vielä tekstitkin jäljennettyinä seuraavan kaavan mukaan, mutta esitys olisi mennyt liian pitkäksi niiden mukaan ottamisella.

MINÄ USKON RAAMATUN OLEVAN JUMALLALLISESSA OHJAUKSELLA KIRJOITETUN.

Eli siis:

 

VANHA TESTAMENTTI UUSI TESTAMENTTI
Lxxxu = Alkuperäiseen työkirjaan lisätty viite
 -> Viittausten
suunnat
L001 1Moos.1:1,3  —> Joh.1:1,3
 —> 2Kor.4:6
L002 1Moos.3:15  <— Luuk.24:27
 <— Joh.1:45
 <— Joh.5:46
 <—> 1Joh.3:8
 <— Ilm.12:17
L003 1Moos.4:10  <—> Hebr.12:24
L004 1Moos.6:5  <—> Matt.15:19
L005 1Moos.8:21  <—> Matt.15:19
L006 1Moos.9:6  <—> Matt.26:52
L007 1Moos.22:12,16  <— Room.8:32
L008 1Moos.22:18  <— Luuk.24:27
 <— Joh.1:45
 <— Joh.5:46
L009 1Moos.28:12  <—> Joh.1:51
L010 1Moos.40:19  <— Ap.t.5:30
L011 1Moos.49:10  <—> Matt.2:6
 <— Joh.1:45
 <— Joh.5:46
 —> Matt.4:15
L012 2Moos.3:6  <— Ap.t.3:13
L013 2Moos.3:14  <—> Ilm.1:4,8
L014 2Moos.4:22  <—> Matt.2:15
L015 2Moos.8:19  <—> Luuk.11:20
L016 2Moos.12:46  <—> Joh.19:36
L017 2Moos.15:18  <— Ilm.11:15
L018 2Moos.17:6  <—> 1Kor.10:4
L019 2Moos.19:5,6  <—> Tiit.2:14
 <—> 1Piet.2:9
L020 2Moos.24:8  <—> Matt.26:28
 <— Mark.14:24
 <— Luuk.22:20
 <— Hebr.12:24
L021 2Moos.26:31  <— Matt.27:51
 <— Mark.15:38
L022 2Moos.32:32,33  <— Ilm.3:5
 <— Ilm.13:8
L023 2Moos.33:20  <— Joh.1:18
 <— Joh.5:37
 —> Room.9:15
L023U 2Moos.34:19  —> Luuk.2:23
L024 2Moos.34:25  <— Matt.27:58
L025 2Moos.34:28  <— Matt.4:2
L026 2Moos.34:29  <— Matt.17:2
 —> 2Kor.3:7
L027 2Moos.36:35  <— Matt.27:51
L027U 2Moos.40:20  —> Hebr.9:4
L028 3Moos.9:7  <— Hebr.7:27
L029 3Moos.19:18  <— 1Joh.3:23
L030 4Moos.20:10,11  <—> 1Kor.10:4
L031 4Moos.21:9  <—> Joh.3:14
L032 4Moos.24:17  <— Matt.2:2
 <— Ilm.22:16
L033 5Moos.10:15  <— Room.9:5
L034 5Moos.10:16  <— Fil.3:3
 <—> Kol.2:11
L035 5Moos.10:17  <— Ilm.17:14
L036 5Moos.15:11  <—> Joh.12:8
L037 5Moos.18:15  <— Matt.17:5
 <— Luuk.7:16
 <— Luuk.24:27
 —> Joh.1:45
 <—> Joh.5:39
 <—> Joh.6:14
 <—> Ap.t.3:22
5Moos.18:18  <— Joh.1:45
 <— Joh.5:46
5Moos.18:18,19  <— Ap.t.3:22
L038 5Moos.21:22,23  <—> Gal.3:13
5Moos.21:23  <— Matt.27:58
L039 5Moos.28:64  <— Luuk.21:24
L040 5Moos.32:20  <— Mark.9:19
L041 5Moos.32:29  <— Luuk.19:42
L042 5Moos.32:35  <— Luuk.21:22
L043 Joos.10:26  <— Ap.t.5:30
L044 Ruut2:12  —> Matt.23:37
L045 1Sam.2:1  <—> Luuk.1:46
L046 1Sam.16:1  <— Luuk.2:4
 <— Joh.7:42
L047 2Sam.7:12  <— Matt.1:1
L048 2Sam.7:12,13,16  <— Luuk.1:32
 <— Joh.1:45
L049 2Sam.7:14  <—> Hebr.1:5
L050 1Kun.9:7,8  <— Matt.24:2
 <— Luuk.19:44
L051 1Kun.10:1  <—> Luuk.11:31
L052 1Kun.19:10  <— Ap.t.7:52
L053 2Kun.4:42-44  —> Matt.14:15
L054 1Aikak.17:14  —> Luuk.1:33
L055 1Aikak.29:11  <—> Ilm.5:12
L056 2Aikak.15:2  <— 2Tim.2:12
L057 Job4:9  <— 2Tess.2:8
L058 Job9:8  <— Matt.14:25
L059 Job12:14  <—> Ilm.3:7
L060 Job16:10  <— Luuk.22:63
L061 Job34:11  <—> Matt.16:27
L062 Job38:11  <— Luuk.8:24
L063 Job42:2  <— Mark.10:27
L064 Ps.2:2  <— Mark.15:1
L065 Ps.2:7  <— Matt.3:17
 <—> Hebr.1:5
 <—> Hebr.5:5
L066 Ps.2:8  <— Hebr.1:2
L067 Ps.2:8,9  <—> Ilm.19:15
L068 Ps.3:9  <—> Ilm.7:10
L069 Ps.6:9  <— Luuk.13:27
L070 Ps.8:3  <—> Matt.21:16
L071 Ps.8:7  <—> Matt.28:18
 <— Luuk.10:22
 <—> Ap.t.2:36
 <—> Ef.1:22
L072 Ps.9:9  <—> Ap.t.17:31
L073 Ps.16:10  <— Joh.20:9
 <— Ap.t.2:31
 <— Ap.t.13:35
L074 Ps.22:2  <—> Matt.27:46
 <—> Mark.15:34
L075 Ps.22:7-9  <—> Matt.27:39
 <—> Matt.27:43
 <—> Mark.15:29
 <—> Luuk.23:35
 <— 1Piet.1:11
L076 Ps.22:16  <— Joh.19:28
L077 Ps.22:17  —> Matt.27:31
 —> Mark.15:20
 —> Luuk.23:33
 —> Joh.19:18
 —> Ap.t.2:23
L078 Ps.22:19  <—> Matt.27:35
 <—> Mark.15:24
 <—> Luuk.23:34
 <—> Joh.19:23 s.
L079 Ps.23:1  <—> Joh.10:11
L080 Ps.23:1,2  <—> Ilm.7:17
 <— Joh.4:10
L081 Ps.28:4  <— Ilm.22:12
L082 Ps.31:6  <—> Luuk.23:46
L083 Ps.32:2  <— 2Kor.5:19
L084 Ps.33:6  <— Joh.1:3
 <— Kol.1:16
L085 Ps.34:8  <— Matt.18:10
L086 Ps.36:10  <— Joh.1:4
 <— Ilm.7:17
L087 Ps.38:12  <— Luuk.23:49
L088 Ps.40:8  <— Joh.5:39
L089 Ps.41:10  <— Matt.26:23
 <— Mark.14:18
 <—> Joh.13:18
L090 Ps.43:3  <— Matt.13:17
L091 Ps.44:24  —> Matt.8:24 s.
L092 Ps.45:7  <— Luuk.1:33
L093 Ps.45:8  <— Luuk.4:18
L094 Ps.48:3  <—> Matt.5:35
L095 Ps.55:23  <—> Luuk.12:22
L096 Ps.62:13  <—> Matt.16:27
 <—> 2Kor.5:10
 <—> Ilm.22:12
L097 Ps.68:19  <—> Ef.4:8
L098 Ps.68:20,21  <—> Ilm.1:18
L099 Ps.69:9,10  <—> Room.15:3
 <—> Joh.2:17
L100 Ps.69:22  <—> Matt.27:34
 <—> Matt.27:48
 <—> Mark.15:23
 <—> Luuk.23:36
 <—> Joh.19:29
L101 Ps.69:29  <— Ilm.3:5
 <— Ilm.13:8
L102 Ps.72:10,11  <—> Matt.2:11
L103 Ps.78:2  <—> Matt.13:35
L104 Ps.80:2  <—> Joh.10:11
L105 Ps.89:5  —> Luuk.1:32
L106 Ps.89:37  <—> Joh.12:34
L107 Ps.91:4  —> Matt.23:37
L108 Ps.91:11  <—> Matt.4:6
 -” –  <—> Luuk.4:10
L109 Ps.94:19  <— 2Kor.1:5
L110 Ps.96:13  <—> Ap.t.17:31
L111 Ps.97:7  <—> Hebr.1:6
L112 Ps.98:2  <—> Luuk.2:30
L113 Ps.98:9  <—> Ap.t.17:31
L114 Ps.100:3  <— Ef.2:10
L115 Ps.102:27  <—> Matt.24:35
 <—> Mark.13:31
L116 Ps.104:2  <— Mark.9:3
L117 Ps.109:25  <—> Mark.15:29
L118 Ps.110:1  <—> Matt.22:44
 <— Mark.14:62
 <— Room.8:34
 <—> 1Kor.15:25
 <—> Ef.1:20
 <—> Hebr.1:13
L119 Ps.110:4  <—> Hebr.5:6,10
 —> Hebr.6:20
 <—> Hebr.7:17,21
L120 Ps.118:22  <—> Matt.21:42
 <—> Ap.t.4:11
 <— Ef.2:20
 <—> 1Piet.2:4
L121 Ps.118:26  <—> Matt.21:9
 <—> Matt.23:39
 <—> Mark.11:11
 <— Luuk.13:35
L122 Ps.119:46  <—> Matt.10:18
 <— 1Piet.3:15
L123 Ps.119:89  <— Matt.24:35
 —> Luuk.21:33
L124 Ps.130:8  <—> Matt.1:21
 <— Tiit.2:14
L125 Ps.132:11  <— Matt.1:1
 <— Luuk.1:32
 <— Joh.7:42
 <—> Ap.t.2:30
L126 Ps.141:2  —> 2Tim.2:8
 <—> Ilm.5:8
 <—> Ilm.8:3
L127 Sananl.8:17  <— Joh.14:23
L128 Sananl.8:22  <— Ilm.3:14
L129 Sananl.8:24-26  <— Joh.1:1
L130 Sananl.24:12  <— Matt.16:27
 —> Ilm.22:12
L131 Sananl.30:4  <— Joh.3:13
L132 Jes.1:18  <— Ilm.7:14
L133 Jes.2:4  <— Matt.12:18
L134 Jes.5:19  <—> 2Piet.3:4
L135 Jes.6:9,10  <—> Matt.13:14
 <—> Mark.4:12
 <—> Luuk.8:10
 <—> Joh.12:39
Jes.6:10  <— 2Kor.3:14
L136 Jes.7:14  <—> Matt.1:21
 <—> Luuk.1:31
 <— Joh.1:45
L137 Jes.8:14  <—> Luuk.2:34
 <—> Room.9:33
Jes.8:14,15  <—> Matt.21:44
 —> Luuk.20:18
L138 Jes.8:23  <—> Matt.4:14-15
L139 Jes.9:1  <— Matt.4:16
 <—> Luuk.1:79
 —> Joh.1:9
L140 Jes.9:5,6  <—> Luuk.1:31-32
 —> Luuk.2:7,11
 —> Joh.3:16
L141 Jes.11:1  <— Matt.1:1
 <—> Ap.t.13:23
 <— Room.15:12
 <— 2Tim.2:8
 <— Ilm.22:16
L142 Jes.11:2  <— Matt.12:18
 <— Joh.1:32
 <— Joh.3:34
L143 Jes.11:4  <—> Ilm.2:16
 <— Ilm.19:15
L144 Jes.11:10  <—> Room.15:12
 <—> Ilm.5:5
 <—> Ilm.22:16
L145 Jes.12:3  —> Joh.4:10
 <—> Joh.7:38
L146 Jes.13:10  <— Ilm.6:12
L147 Jes.22:22  <—> Ilm.3:7
L148 Jes.24:23  <— Ilm.21:23
L149 Jes.25:8  <—> 2Tim.1:10
 <—> Ilm.7:17
L150 Jes.28:16  <—> Matt.21:42
 <—> Ap.t.4:11
 <—> Room.9:33
 <— 1Kor.3:11
 <—> Ef.2:20
 <—> 1Piet.2:6
L151 Jes.29:14  <— Luuk.10:21
L152 Jes.29:18  —> Matt.11:5
L153 Jes.31:5  <—> Matt.23:37
L154 Jes.32:15  <— Gal.3:14
L155 Jes.32:17  <— Room.5:1
L156 Jes.35:5  <—> Matt.11:5
 —> Luuk.7:22
 <— Ap.t.26:18
L157 Jes.35:10  <—> Joh.16:22
L158 Jes.40:3  <—> Matt.3:3
 <—> Mark.1:3
 <—> Luuk.1:76
 <—> Joh.1:23
L159 Jes.40:8  —> Matt.5:18
 <—> Matt.24:35
 <—> Luuk.16:17
 <—> Luuk.21:33
L160 Jes.40:10  <—> Ilm.22:12
L161 Jes.40:11  <—> Joh.10:11,14
 <—> Joh.10:11
 <— Hebr.13:20
L162 Jes.41:4  <—> Ilm.1:8
 <—> Ilm.1:17
 <—> Ilm.22:13
L163 Jes.42:1  <—> Matt.3:17
 <—> Matt.12:18
 —> Matt.17:5
 <— Mark.9:7
 <— Luuk.9:35
 <— Fil.2:7
L164 Jes.42:6  <—> Luuk.2:31,32
L165 Jes.42:7  —> Matt.11:5
 —> Matt.15:30
L166 Jes.42:7,16  <— Ap.t.26:18
L167 Jes.43:18,19  <—> Ilm.21:5
L168 Jes.44:6  <—> Ilm.1:8
 <—> Ilm.1:17
 <—> Ilm.22:13
L169 Jes.45:23  <—> Room.14:11
 <—> Fil.2:10
L170 Jes.48:12  <—> Ilm.1:8
 <—> Ilm.1:17
 <—> Ilm.21:6
 <—> Ilm.22:13
L171 Jes.49:2  <—> Hebr.4:12
 <—> Ilm.1:16
 <—> Ilm.2:12,16
 <— Ilm.19:15:21
L172 Jes.49:3  —> Joh.17:1,4,5,10
L173 Jes.49:6  <—> Luuk.2:31,32
 <—> Ap.t.13:47
 <— Joh.8:12
L174 Jes.50:6  <—> Matt.26:67
 <—> Matt.27:30
 <—> Mark.14:65
 <—> Mark.15:19
 <— Luuk.22:63
 <— Luuk.24:26
L175 Jes.51:6  <—> Luuk.21:33
L176 Jes.51:11  <—> Joh.16:22
 —> Ilm.21:4
L177 Jes.51:17  <—> Ilm.14:10
 <—> Ilm.16:19
Jes.51:22  <— Ilm.16:19
L178 Jes.52:1  <—> Ilm.21:27
L179 Jes.52:7  <—> Matt.4:23
 <—> Room.10:15
 <— 2Kor.5:20
 <— Ef.2:17
L180 Jes.52:10  <—> Luuk.3:6
L181 Jes.53:2  <— Joh.1:45
L182 Jes.53:3  <—> Mark.9:12
 —> Joh.7:48
 <— 1Piet.1:11
L183 Jes.53:4  <—> Matt.8:17
L184 Jes.53:5  <—> Room.4:25
 <— Room.5:1
 <— Room.8:32
 <—> 1Kor.15:3
 <—> 1Piet.2:24
L185 Jes.53:7  —> Matt.26:63
 —> Matt.27:14
 <— Matt.27:31
 <—> Mark.14:61
 <—> Joh.1:29
 <—> Ap.t.8:32
 <— Ilm.5:12
L186 Jes.53:9  —> Joh.8:46
 <— Joh.19:41,42
 <—> 2Kor.5:21
 <—> 1Piet.2:22
 <—> 1Joh.3:5
L187 Jes.53:11  <— Room.3:21
 <—> Room.5:19
L188 Jes.53:12  <— Matt.27:38
 <—> Luuk.22:37
 <—> Luuk.23:33
 —> Joh.17:2,6
 <— Fil.2:9
L189 Jes.55:1  —> Matt.11:28
 <— Joh.4:14
 <— Joh.6:35
 <—> Joh.7:37
 <— Ilm.21:6
 <—> Ilm.22:17
L190 Jes.55:4  <—> Ilm.1:5
L191 Jes.55:11  —> Joh.6:63
L192 Jes.56:5  <—> Ilm.2:17
L193 Jes.57:19  <—> Ef.2:17
 —> Hebr.13:15
L194 Jes.58:7  <—> Matt.25:35
L195 Jes.58:11  <— Joh.7:38
L196 Jes.60:6  <— Matt.2:11
L197 Jes.60:19  —> 1Joh.1:5
 <—> Ilm.21:23
L198 Jes.61:1  <—> Matt.11:5
 <—> Luuk.4:18
 <— Luuk.7:22
L199 Jes.61:6  <— Ilm.20:6
L200 Jes.62:11  <—> Matt.21:5
 <—> Joh.12:15
 <— Ilm.22:12
L201 Jes.63:2  <—> Ilm.19:13
L202 Jes.63:3  <— Ilm.19:15
L203 Jes.63:11  <— Hebr.13:20
L204 Jes.63:18  <— Luuk.21:24
L205 Jes.65:2,12  <— Matt.23:37
L206 Jes.65:24  <—> Matt.7:7
L207 Jes.66:24  <— Matt.3:12
 —> Mark.9:48
L208 Jer.2:13  —> Joh.4:10,13
 <— Ilm.7:17
L209 Jer.3:15  <— Joh.21:16
L210 Jer.3:23  <— Ilm.7:10
 <—> Kol.2:11
L211 Jer.6:16  <—> Matt.11:29
 <—> Matt.23:37
L212 Jer.7:13,14  <— Luuk.13:34
L213 Jer.11:21  <— Matt.13:57
L214 Jer.12:7  <— Luuk.13:35
L215 Jer.14:14  <— Mark.13:6
L216 Jer.17:10  <— 2Kor.5:10
 <—> Ilm.2:23
L217 Jer.17:13  <—> Luuk.10:20
L218 Jer.17:15  <—> 2Piet.3:4
L219 Jer.22:5  <— Luuk.13:35
L220 Jer.23:5  <— Luuk.1:33
 <— Joh.1:45
 <— Joh.5:39
 <— Room.3:21
L221 Jer.25:29  <— Luuk.23:31
L222 Jer.29:8,9  <— Luuk.21:8
L223 Jer.29:12-14  <—> Matt.7:7
L224 Jer.31:3  <— Joh.6:44
L225 Jer.31:25  <—> Matt.11:28
L226 Jer.31:31  <— Matt.26:28
 <— Mark.14:24
 <— Luuk.22:20
 <—> Hebr.8:8
L227 Jer.31:34  <—> Joh.6:45
 <—> Ap.t.10:43
L228 Jer.32:40  <— Hebr.13:20
L229 Jer.44:16  <— Matt.23:37
L230 Valit.3:65  <—> 2Kor.3:14
L231 Hes.1:1  <— Ilm.19:11
L232 Hes.1:7  <— Ilm.1:15
L233 Hes.1:26  <—> Ilm.4:2,3
 <— Ilm.14:14
L234 Hes.4:16  <— Ilm.6:5
L235 Hes.9:4  <—> Ilm.7:3
L236 Hes.12:2  <— 2Kor.3:14
L237 Hes.12:22  <—> 2Piet.3:4
L238 Hes.18:7  <—> Matt.25:35
L239 Hes.18:23,32  <—> 2Piet.3:9
L240 Hes.32:7,8  <—> Matt.24:29
 <— Luuk.21:25
 <— Ilm.6:12
L241 Hes.34:4  <— Ilm.3:2
L242 Hes.34:12,16  <—> Luuk.15:4
L243 Hes.34:16  <— Mark.2:17
 <— Luuk.19:10
L244 Hes.34:17  <—> Matt.25:32,33
L245 Hes.34:23  <—> Joh.10:11
 <—> Hebr.13:20
 —> 1Piet.2:25
 <— Ilm.7:17
L246 Hes.36:25-27  <— Matt.3:11
 —> Hebr.10:16
L247 Hes.37:23  <— Tiit.2:14
L248 Hes.37:24  <—> Joh.10:11
L249 Hes.39:4,17,20  <—> Ilm.19:21
L250 Hes.43:2  <— Ilm.1:15
L251 Hes.48:35  <— Ilm.22:3
L252 Dan.2:34  <— Matt.21:44
 <— Luuk.20:18
L253 Dan.2:44  <—> Luuk.1:33
 <— Joh.18:36
 <—> 1Kor.15:24
L254 Dan.2:47  —> 1Tim.6:15
 <— Ilm.17:14
 <— Ilm.19:16
L255 Dan.7:9  <—> Ilm.1:14
L256 Dan.7:10  <—> Ilm.5:11
 <—> Ilm.20:12
L257 Dan.7:13  —> Matt.16:27
 <—> Matt.24:30
 —> Matt.25:31
 <—> Mark.14:62
 <— Luuk.21:27
 <— Luuk.22:69
 <—> Ilm.1:7
 <—> Ilm.14:14
L258 Dan.7:13,14  <— Matt.26:64
 <— Joh.5:23
L259 Dan.7:14  <—> Luuk.1:33
 <— Joh.18:36
 <—> Hebr.1:2
L260 Dan.7:14,27  <— 1Kor.15:24
L261 Dan.7:14,18,27  <— Ilm.11:15
L262 Dan.7:9,22,27  <— Ilm.20:4
L263 Dan.8:16  <— Luuk.1:19
L264 Dan.8:18  <— Ilm.1:17
L265 Dan.9:21  <— Luuk.1:19
L266 Dan.9:24  <— Gal.4:4
L267 Dan.9:25,26  <— Matt.11:3
L268 Dan.9:26  <— Mark.9:12
 <— Luuk.21:22
L269 Dan.9:26,27  <—> Matt.24:15
L270 Dan.9:27  <—> Matt.13:14
 <— Luuk.21:20
L271 Dan.10:6  <— Ilm.2:18
L272 Dan.10:9  —> Matt.17:6
L273 Dan.10:10  <— Ilm.1:17
L274 Dan.10:5,6,16  <—> Ilm.1:13
 <— Ilm.14:14
L275 Dan.11:31  <—> Matt.24:15
L276 Dan.12:1  <—> Matt.24:21
L277 Dan.12:11  <— Matt.24:15
L278 Dan.12:13  <— Matt.24:13
L279 Hoos.2:19,20  <— 2Kor.11:2
L280 Hoos.8:2  <— Matt.7:21
 <— Luuk.6:46
L281 Hoos.9:7  <— Luuk.21:22
L282 Hoos.10:8  <—> Luuk.23:30
 <—> Ilm.6:16
L283 Hoos.11:4  <— Joh.6:44
L284 Jooel2:10,31  <— Ilm.6:12
L285 Jooel2:28  <— Matt.3:11
 <— Luuk.3:16
 —> Ap.t.2:17
 —> Gal.4:6
L286 Jooel2:28,29  <— Luuk.24:49
L287 Jooel3:13  <—> Ilm.14:15,18-20
 <— Ilm.19:15
L288 Jooel3:15  <— Ilm.6:12
L289 Joona2:1  <—> Matt.12:40
 <—> Matt.16:4
 <—> Luuk.11:29
L290 Joona3:5  <—> Matt.12:41
 <—> Luuk.11:32
L291 Miika3:12  <— Matt.24:2
 <— Luuk.13:35
 <— Luuk.19:44
L292 Miika4:2  <— Joh.6:45
L293 Miika4:7  <—> Luuk.1:33
 <— Ilm.11:15
L294 Miika5:1  <—> Matt.2:6
 <— Joh.1:1
 <—> Joh.7:42
L295 Miika7:1  —> Mark.11:13
L296 Miika7:6  <—> Matt.10:35,36
 <—> Luuk.12:53
L297 Miika7:18  <—> Ap.t.10:43
L298 Hab.2:3  <— 2Piet.3:9
L299 Hab.2:4  <— Joh.20:31
 <—> Room.1:17
 <—> Gal.3:11
 <—> Hebr.10:38
L300 Hab.2:11  <— Luuk.19:40
L301 Sak.2:11  <— Joh.1:14
L302 Sak.3:1  <— Ilm.12:10
L303 Sak.3:4  —> Luuk.15:22
L304 Sak.3:3-5  <— Ilm.7:14
L305 Sak.6:12  <— Joh.1:45
 <— Ilm.22:16
L306 Sak.9:9  <— Matt.21:5
 <— Joh.12:15
L307 Sak.9:11  <— Matt.26:28
 <— Mark.14:24
 <— 1Kor.11:25
 <— Hebr.13:20
L308 Sak.11:12  <—> Matt.26:15
L309 Sak.11:12,13  <—> Matt.27:9,10.
L310 Sak.12:3  <— Matt.21:44
L311 Sak.13:1  <— Ap.t.10:43
L312 Sak.13:7  <—> Matt.26:31
 <—> Mark.14:27
 <— Joh.16:32
 <— 1Kor.15:3
L313 Sak.14:5  <— Matt.16:27
 <— Matt.25:31
 <— Luuk.9:26
L314 Sak.14:8  —> Joh.4:14
 <— Ilm.21:6
 <—> Ilm.22:1
 <— Ilm.22:17
L315 Sak.14:9  —> Joh.10:16
L316 Sak.14:11  <— Ilm.22:3
L317 Sak.14:12  <— Ilm.19:21
L318 Mal.1:6  <— Luuk.6:46
L319 Mal.1:11  <— 2Tess.1:12
L320 Mal.3:1  <—> Matt.11:3
 <—> Matt.11:10
 <— Mark.1:2
 <— Luuk.1:76
 <— Luuk.7:27
L321 Mal.3:3  <— 1Piet.1:7
L322 Mal.4:1  <— Matt.3:12
589 jaetta tai jaeryhmää
 —> 59
 <— 270
 <—> 260
589
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Jätä kommentti

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Piditkö lukemastasi. Jaa teksti.