KEVÄTTEOLOGINEN PÄIVITTELY 7. Vuonna 2220 – uskontojen loppu

Vuosi 2220. Uskonnot olivat jo kauan sitten menettäneen senkin vähän merkityksen, mikä niillä oli vielä 2100-luvun alussa. Ne, jotka uskoivat uskontojen vastaavan elämän ja kuoleman kysymyksiin, olivat käyneet marginaaliryhmäksi. Uskontojen identiteettiä luova merkityskin oli hävinnyt. Ilmaston lämpeneminen oli 200 vuotta sitten ilmeinen uhka, mutta erilaisten maapallon takaisinkytkentöjen vuoksi ilmasto pysyikin elämälle ja ihmiselle suotuisana. Ilmaston lämpeneminen osoittautui sekin uskomukseksi. Teknologian kehittymisen vuoksi ihmisen CO2-päästöt vähenivät minimiin, mutta tasapaino säilyi ja lämpötilat vaihtelivat syklisesti edelleen kuten aina oli tavannut. Väestönkasvu kääntyi päinvastaiseksi 2100-luvulla, kun köyhyysongelma oli saatu ratkaistua. Ihmiskunnan suuret ongelmat ratkaistiin yksi toisensa jälkeen.

Köyhyys poistui sitä mukaa kuin teknologia saatiin globaalisti hyödyttämään kaikkia, eikä vain eliittiä. Myös uskontojen asema alkoi viimein 2100-luvun kuluessa rapistua ja sekin helpotti rationaalisia yhteiskunnallisia järjestelyjä. Uskonnot jäivät pienten harrastajaryhmien kulteiksi, harraste- ja roolipelipiireiksi. Niitä suvaittiin, kun niiden väkivaltaiset ja manipulatiiviset elementit olivat tyystin kadonneet. Aika ajoi niiden ohi. Islamismi kuihtui jo varhain nuorten alkaessa yhä enemmän vieraantua ikivanhan kulttuurin tunkasta, ylhäältä tulevasta määräilystä, tyhjistä lupauksista ja järjettömästä väkivallasta. Uskonnot olivat kuolemassa sukupuuttoon. Buddhalaisuus oli voimissaan filosofisen ajattelun haarana vielä v. 2220. Kirjan uskontojen historiantutkiminen kuihtui sekin hiljalleen pois, kun kaikki oli tutkittu ja selvitetty, ja kaikki tietous niistä ladattu neuroverkkoihin kenen tahansa tajuntaansa ladattaviksi.

Tekoälyn ansiosta demokratia alkoi toimia parhaalla mahdollisella tavalla, koska kaikki tarvittava tieto oli välittömästi käytettävissä päätösten tueksi. 2100-luvulla vielä oli uhkana, että hallitseva eliitti ja suuryritykset ottavat kaiken hyödyn irti teknologiasta ja ihmiskunta olisi jakaantunut entistä pahemmin kahtia. Mutta tekoälyratkaisut tekivät prognoosit, jotka ennustivat eliitin ammoin alkaneen valtaisien omaisuuksien, ylivallan ja yli-ihmisyyden tavoittelemisen, aiheuttavan näiden tuhon ja sitä myöten koko sivilisaation romahtamisen uhan paarialuokan vyörytessä hakemaan oikeuksiaan. Siksi sivilisaation säilymiseksi nähtiin ainoana vaihtoehtoa jakaa resursseja ja varallisuutta tasaisesti. Paradoksaalisesti 200 vuotta sitten tekoälyfirmat, jotka riistivät olemattomilla palkoilla miljoonia näkymättömiä puurtajia, jotka kodeissaan opettivat tekoälyä, saivat tekoälyn syrjäyttämään heidät itsensä.

Nationalismi, uskonnot ja kulttuuri jakoivat vielä 2000-luvun lopulla maailman vihamielisiin leireihin. Yhteiskunnalliset kahakat ja sodat kävivät kuitenkin pian tarpeettomiksi tekoälyn ansioista. Jo 2080-luvulla sotilaita ei juuri enää tarvittu, kun autonomiset aseet kävivät lyhyitä konflikteja keskenään. Mutta pian todettiin, että sotien hyötysuhde oli raskaasti negatiivinen. Jäljelle jäi vain materiaalin tuhoutuminen, suuria taloudellisia tappioita ja epävakautta. Ideologiat, etupiiriristiriidat, resurssit ja eri uskonnot olivat aiemmin aiheuttaneet valtioiden väliset historialliset sodat. Seuraavalla vuosisadalla valtioiden rajat alkoivat vähitellen kadota. Kuolinisku lopullekin nationalismille tuli ensimmäisen ekstraterrestriaalisen sivilisaation havaitsemisesta. Valtioiden rajojen, kansallisten etupiirien ja vaurauserojen liudennuttua, energian rajattoman saannin ja taloudellisten eturistiriitojen hälvettyä ei ollut enää mitään syitä sodille.

Aikasilmukoiden ja ei-lineaarisen ajan keksiminen kvanttifysiikan ja avaruuden pimeän energian salojen selvittyä mahdollisti nopeat avaruusmatkat lähimpien tähtien planeetoille. Monet lähtivätkin perustamaan uusia yhdyskuntia muutamille planeetoille. Todellinen avaruuden valloitus alkoi ja ihmiskunta levittäytyi laajalti pitkin lähitähdistöä. Muutamasta muusta sivilisaatiosta oli jo havaintoja, ja niiden kulttuurin tutkimisesta saatiin viitteitä varsin samankaltaisesta kehityskulusta kuin ihmiskunnan sivilisaatiossa. Osa oli tuhoutunut keskinäisissä konflikteissa jo ammoin, mutta osa oli ohittanut onnistuneesti konfliktivaiheet ja kehittynyt pitkälle. Eräällä planeetalla elämä oli vielä niin alussa, että kuluisi miljoonia vuosia sivilisaation kehittymiselle. Ekstraterrestriaalisen elämän löytäminen ei ollut yllätys. Sen vääjäämätön todennäköisyys oli laskettu jo kauan sitten. Mutta kiistattomat todisteet toisista sivilisaatioista aloitti ihmiskunnan ensimmäisen todellisen yhdentymisen ja nationalismin ja uskontojen häviämisen lopullisesti.

Yliopistot lakkautettiin tarpeettomina jo 2100-luvulla. Kyberavaruus ja bioteknologia teki selvää koulutuksen tarpeesta. Missä tahansa ja kuka tahansa sai kytkettyä aivonsa globaaleihin neuroverkkoihin, joista sai tarvitsemansa tiedon hetkessä. Ei ollut enää tarvetta tohtorin tutkinnoille. Samoin sai ladattua monia käden taitojakin, mikäli niitä tarvitsi. Lähinnä käden taitojen harrastamiseen, kuten eksoottiseen savenvalantaan tai viulun soittoon. Kuka tahansa, jota huvitti, sai itselleen Paganinin paholaismaisen virtuositeetin.

Ihmisten elinikä alkoi kasvaa rajusti bio- ja nanoteknologioiden kehittymisen myötä. Biometriikan avulla mikään sairaus ei edennyt alkuaan pidemmälle, kaikki vaurioituneet elimet voitiin vaihtaa. Hydra vulgaris -nimisen polyypin, joka oli vanhentumaton, DNA:n ja biorakenteen selvittämisellä saatiin keinot solukon vanhenemisen hidastamiseksi. Oltiin siinä vaiheessa, että ihmisen kuolemattomuuden tavoittaminen oli vain ajan kysymys. Vuonna 2120 olikin jo urheilussa sarjoja 100-vuotiaille, 120-vuotiaille ja alkoi olla aika 150-vuotiaiden sarjoillekin. Tosin urheilu muuttui leikiksi, jota se olikin ollut ammoin sivilisaation alkumetreillä., koska biomekaaninen doping oli kaikkien saatavilla, eikä tuloksilla enää ollut taloudellista merkitystä.

Orgaaninen elämä maapallolla kehittyi luonnonvalinnalla neljä miljardia vuotta ennen kuin ihmislaji keksi ajatuksen luomisesta tai ”älykkäästä suunnittelusta”. Sen jälkeen tarvittiin enää pari sataa vuotta, kun tekoäly teki mahdolliseksi aidosti älykkään suunnittelun ja epäorgaanisen elämän kaltaisen tilan. Kybernetiikalla parannettiin ihmiskehon puutteellisuuksia ja rajallisuuksia. Siksi urheilussakaan ei ollut enää häviäjiä. Ihmislajia ei enää kutsuttu ”homo sapiensiksi”, vaan ”homo kyborgikseksi”.

Henkisyys sai uusia merkityksiä tekoälyn tehtyä lopullisen murroksen 2000-luvun lopulla. Ihmislaji oli elänyt kaksi miljoonaa tarvitsematta uskontoa. Homo religious kehittyi abstraktin ajattelukyvyn kehittymisen ja yhteisöjen muodostumisen seurauksena. Sen aika jäi ihmislajin historiassa lopulta hyvin lyhytikäiseksi, vain noin 10.000 vuoden mittaiseksi. Universumin aikaskaalassa vain silmänräpäys.

Maailmasta oli tullut rauhallinen. Altruismi oli kunniassa. Hyvyys oli itsestään selvää. Mutta koska hyvää ei voi arvottaa ilman sen vastapooleja, pahuutta, ahneutta, sotia, julmuutta ja riistoa, alkoi monien mieltä painamaan eksistentiaalinen tyhjyys, kaiken merkityksen katoaminen, elämän syvempi tarkoitus. Kun ei ollut sotia tai muita kriisejä, ei ollut enää sankareita eikä pahiksia. Katso, kaikki oli sangen hyvää, mutta hiton tylsää. Jotain puuttui. Jotain, joka ruokki mielikuvitusta, taidetta ja romaanikirjallisuutta. Pahuus. Ahneus. Sodat. Ja uskonnot.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
2 Kommenttia
Inline Feedbacks
Katso kaikki kommentit
Kari Kukkanen

Eläköön, Yki, puhut täyttä asiaa. Uskonnot ovat saatanasta, kuten evolutionismi, ateismi jne. puhumattakaan islamista ja nimikristillisyydestä ym. ihmistekoisista uskotteluista.

Ainoa mikä pelastaa kuolemasta on henkilökohtainen suhde elämän Luojaan ja Ylläpitäjään Jumalan Pojan, ihmisen Jeesuksen Kristuksen kautta.

Markku Hirn

Harvinaisen hyvä ennuste tulevaisuudesta. Jossain vaiheessa aloitetaan massiivinen geneettinen manipulointi . Luodaan superälykkäitä ja fyysisesti terveitä ja kestäviä yksilöitä joiden keski-ikä o hyvin pitkä. Ylimenokautena sosiaalinen konflikti vanhan ja uuden sukupolven välillä. Robotti sotilaat saattavat eliminoida vanhan sukupolen kapinalliset . Vaihtoehtoisesti päinvastoin ,jolloin vanhan sukupolven robotit eliminoivat nuo älykkäät mutta väkivallankäyttöön estyneet uusluomukset.

Uuden sukupolven älykkyys on tehnyt heistä myös super empaattisia ja he joutuvat ristiriitaan kammoessaan kärsimyksen tuottamista.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial