Erään keskustelun runko

Selasin tietokoneeni aineistoa ja koska en ole tätä todennäköisesti luettavaksenne aikaisemmin laittanut, niin laitan sen nyt tänä sunnuntaina – tuleepahan jotain minultakin taas kerran:

 

Sunnuntain 20.9.2009 keskustelun runko.

1. Jumala johdattaa koko luomakuntaa yleisesti ja erityisesti sekä kansakuntien että
yksilöiden osalta.
2. Tietänet, mitkä olivat kaksi ensimmäistä sanaa silmänräpäystä ennen ajan alkua?
(Silmänräpäyshän on tässä tietenkin vain ajatuksellinen aikamäärä, sillä aikaahan ei vielä
ollut.) — ”TULKOON VALO”
3. Siitä alkoi Jumalan luomis- ylläpito- ohjaus- ja johdatustyö.
4. Näitä sanoja, ”tulkoon valo” seuranneiden n. kolmen minuutin aikana maailmankaikkeus oli
nykytieteen käsityksen mukaan lähes kokonaan pelkkää valoa.
5. Jumala loi tämän maailmankaikkeuden oman aivotuksensa mukaan sellaiseksi,
minkälaiseksi sen nykyään tiedämme, en sano minkälaisena sen näemme, sillä me näemme
siitä pelkillä silmillämme vain äärimmäisen vähäisen osan.
Tässä esimerkki. Poimin tuosta pihalta tämän sorapalasen.
Ajatellaanpa, että tämä sorapala vastaisi maapalloa.
Voisiko silloin ajatella, että maapallo vastaisi maailmankaikkeutta? – – –
No voisi kyllä, mutta ajatus ei voisi mennä pahemmin pieleen.
Sorapalasen läpimitta n. 12 mm. [0,000012] km
Maapallon läpimitta n.      12 000 km, eli miljardi 1 000 000 000
kertaa suurempi.
MUTTA –
Maailmankaikkeuden läpimitta, nykytietämyksen mukaan n. 25 miljardia valovuotta, on:
tuntia sek. km/sek.
25 x 1 000 000 000 x 8760 x 3600 x 300 000 2,37E+23 [2,37*10^23] km
eli 1,97E+19 [1,97*10^19] 19 710 000 000 000 000 000 sanoilla lausuttuna
yhdeksäntoista kvantriljoonaa seitsemänsataakymmenentriljoonaa kertaa
maapalloa suurempi! Luku, jota ei voi enää mitenkään käsittää.
Otin tämän näkökohden esille siksi, että tässä tulee Jumalan luomistyön valtavuuden
kautta jotenkin – ei käsitettäväksi mutta aavisteltavaksi
JUMALAN SUURUUS, ÄÄRETTÖMYYS JA PYHYYS.
Psalmit:
8:4 Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut,
8:5 niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen?
8:6 Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes jumal’olennon, sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja
kirkkaudella;
8:7 panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaikki hänen jalkainsa alle:
Jumalan suuruudesta sanoo Raamattu mm. vielä:
1.Kuningasten kirja:
8:27 Mutta asuuko todella Jumala maan päällä? Katso, taivaisiin ja taivasten taivaisiin sinä et
mahdu; kuinka sitten tähän temppeliin, jonka minä olen rakentanut!
2.Aikakirja:
6:18 Mutta asuuko todella Jumala maan päällä ihmisten seassa? Katso, taivaisiin ja taivasten
taivaisiin sinä et mahdu; kuinka sitten tähän temppeliin, jonka minä olen rakentanut!
Mutta keskustelumme teemanahan piti ollaJumalan johdatus.
Miksi sitten kaikki tässä nyt puhuttu?
Siksi, että käsitykseni mukaan me helposti pidämme Jumalaa ikään kuin kaverinamme ja siten
tiedostamattamme ja tarkoittamattamme tulemme vähätelleeksi Jumalan äärettömyyttä,
valtavuutta ja voimaa.
Tulihan Jumala Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa ihmiseksi, joten Hän kyllä tietää mitä me
olemme, tai paremmin sanottuna, että emme ole mitään.
1.Mooseksen kirja:
18:27 Aabraham vastasi ja sanoi: ”Katso, olen rohjennut puhua Herralleni, vaikka olen tomu ja
tuhka.
6. No pitäydytään nyt tästä eteenpäin tällä planeetalla.
Jumala sääti maapallon olosuhteet sellaisiksi, että täällä voi elämä menestyä
Mainitaan nyt vain muutama näitä edellytyksiä:
– Maapallon etäisyys Aurigosta on juuri sopiva elämälle oikeaa lämpötilaa varten. Vähän kauempana,
elämä jäätyisi, vähän lähempänä, elämä palaisi.
 – Oikea pyörähdysaika päivän ja yön optimaalisiksi pituuksiksi. (Vrt. Kuu)
– Akselin kallistuskulma, maapallo ei pyöri kulkusuunnassaan akselinsa ympäri (vain toinen puoli saisi
valoa), tai pystysuorassa ratatasoa vasten (ei vuodenaikoja, pysyvästi kuten nyt syyspäivän tasauksen
aikana)
 – Kuu tasapainottaa maata (muuten maapallo kieppuisi radallaan, tänään kesäkuu, huomenna tammikuu)
7. Nyt päästään vihdoin jo ihmiseen.
Jumala loi viimeisenä luomistyönään ihmisen. Jumala loi hänet elämään yhteydessään, mutta antoi
kuitenkin hänelle valinnanvapauden.
Niinpä ihminen lankesi käärmeen eli langenneen enkelin, jota myös perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan,
houkutuksesta pois Jumalan säätämyksestä ja söi itsensä eroon Jumalan yhteydestä!
Jumala ei kuitenkaan onneksemme hylännyt ihmistä hänen lankeemuksensa jälkeen oman onnensa
nojaan, vaan valmisti, tai oli jo valmistanut ihmiselle pääsyn takaisin yhteyteensä:
1.Mooseksen kirja: [Ennustus Kristuksesta]
3:14 Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle: ”Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja
kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi.
3:15 Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on
polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän.”
8. Tämän ennustuksen Jumala toteutti Israelin kansan kautta.
 – Jumala kutsui Abramin
 – Jumala antoi Abrahamille lupauksen Iisakista
1.Mooseksen kirja:
17:1 Kun Abram oli yhdeksänkymmenen yhdeksän vuoden vanha, ilmestyi Herra hänelle ja sanoi
hänelle: ”Minä olen Jumala, Kaikkivaltias; vaella minun edessäni ja ole nuhteeton.
17:5 Niin älköön sinua enää kutsuttako Abramiksi, vaan nimesi olkoon Aabraham, sillä minä teen sinusta
kansojen paljouden isän.
17:18 Ja Aabraham sanoi Jumalalle: ”Kunpa edes Ismael saisi elää sinun edessäsi!” [*]
17:19 Niin Jumala sanoi: ”Totisesti, sinun vaimosi Saara synnyttää sinulle pojan, ja sinun on pantava
hänen nimekseen Iisak, ja minä teen liittoni hänen kanssaan iankaikkiseksi liitoksi hänen
jälkeläisillensä.
[* Tätä Ismaelia meidän on ”kiittäminen” mm. palestiinalaisongelmasta!]
 – Iisak –> Jaakob –> Ruben Simeon …. Joosef ja Benjamin.
 – Joosefin etukäteinen valmisteluvienti Egyptiin.
 – Mooseksen kutsuminen
 – Israelilaisten lähtö egyptiläisvitsausten jälkeen Egyptistä.
 – Saapuminen Kanaanin maahan ja sen valloitus.
– Alkuperäiskansojen hävittämättä jättäminen vastoin Jumalan käskyä, jolloin näiden kansojen
epäjumalanpalvelus pääsi saastuttamaan israelilaisia.
9.  – Ennustus pakkosiirtolaisuudesta…
Jeremia…
21:7 Ja sen jälkeen, sanoo Herra, minä annan Sidkian, Juudan kuninkaan, ja hänen palvelijansa ja kansan
ja ne, jotka ovat tähän kaupunkiin jääneet jäljelle rutolta, miekalta ja nälältä, Nebukadressarin, Baabelin
kuninkaan, käsiin ja heidän vihollistensa käsiin, niiden, jotka etsivät heidän henkeänsä, ja hän surmaa
heidät miekan terällä; ei hän säästä heitä, ei sääli eikä armahda.
21:10 Sillä minä olen kääntänyt kasvoni tätä kaupunkia vastaan, sen onnettomuudeksi eikä onneksi,
sanoo Herra; Baabelin kuninkaan käsiin se annetaan, ja hän polttaa sen tulella.
 – …ja Jumalan lupaus sen päättymisestä.
29:10 Sillä näin sanoo Herra: Vasta kun ne seitsemänkymmentä Baabelin vuotta ovat täyttyneet, minä
katson teidän puoleenne ja panen täytäntöön teitä kohtaan hyvän lupaukseni ja palautan teidät tähän
paikkaan.
10. Lupaus Jeesuksesta (vain yksi ja ehkä tunnetuin kohta)
….
53:3 Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki
kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet.
53:4 Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me
pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,
53:5 mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme
tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme
paratut.
11. Ennustus Jerusalemin hävityksestä…
Markuksen evankeliumi:
13:1 Ja kun hän meni ulos pyhäköstä, sanoi eräs hänen opetuslapsistaan hänelle: ”Opettaja, katso,
millaiset kivet ja millaiset rakennukset!”
13:2 Jeesus vastasi hänelle: ”Sinä näet nämä suuret rakennukset. Niistä ei ole jäävä kiveä kiven päälle
maahan jaottamatta.”
Luukkaan evankeliumi:
19:41 Ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä
19:42 ja sanoi: ”Jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii! Mutta nyt se on sinun silmiltäsi
salattu.
19:43 Sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollisesi sinut vallilla saartavat ja piirittävät sinut ja
ahdistavat sinua joka puolelta;
19:44 ja he kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivätkä jätä sinuun
kiveä kiven päälle, sentähden ettet etsikkoaikaasi tuntenut.”
… ja sen toteutuminen
Sillä kun vuosina 70 ja 135 jKr. tapahtui Jerusalemin ja sen temppelin hävitys sekä juutalaisten karkotus
maastaan, joutuivat he siitä lähtien olemaan ilman omaa kotimaata. Taukoa, jolloin he joutuivat elämään
muiden kansojen parissa, kesti siis lähes 2000 vuotta, joka on pitkä aika. Heidän maataan miehittivät sinä
aikana mm. roomalaiset, arabit, eurooppalaiset, turkkilaiset ja britit, jotka vuorotellen olivat vallassa.
12. Israelilaisten säilyminen ja Israelin valtion perustaminen.
Se, että israelilaiset säilyttivät oman kansallisuutensa ja identiteettinsä ympäri maailmaa hajoitettuna
lähes 2000 vuoden ajan,
on mitä mahtavin todistus Jumalan huolenpidosta ja varjeluksesta, vaikka israelilaiset ovatkin rikostensa
– etenkin Jeesuksen hylkäämisen takia, saaneet kärsiä enemmän kuin kenties mikään muu kansakunta
koskaan!

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Tilaa
Ilmoita
1 Kommentti
Inline Feedbacks
Katso kaikki kommentit
Kari Kukkanen

Erinomaisen hieno analyysi Jumalan suunnitelmasta maailmankaikkeutta ja erityisesti ihmistä varten.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial