Aikakausien loppu

Tämä ei ole blogikirjoitus sen varsinaisessa mielessä. On vain lopunaikoja koskeva kooste Raamatussa alusta sen loppuun ulottuvassa ajan päättymistä koskevassa ketjussa!

Aikakausien loppu

Tämän kirjoituksen laatimisen aloin jolloinkin vuoden 2007 loppupuolella. Olen sitä tehnyt pikkuhiljaa vaiheittain, kunnes nyt tänään 21.8.2012 sain sen päätökseen.

 

Sitten vielä lyhyt lisäkommentti  ja loppurukous – ja siinä se on.

 

 

 

Lopun aikoja koskevia raamatunkohtia.   Kohtien loppuun

 

Tähän esitykseen olen koonnut Raamatusta niitä kohtia, jotka minun mielestäni viittaavat lopun aikoihin. Tästä syystä tämä on täysin henkilökohtainen eikä edusta minkäänlaista teologista tietämystä.

 

Esitykseni olen tehnyt VANHAN TESTAMENTIN osalta vuonna 1933 käytäntöön otetun ja UUDEN TESTAMENTIN osalta vuonna 1938 käytäntöön otetun suomennoksen perusteella.

 

Esityksen alkuosassa esitän luettelon mukaisesti Raamatun kohdat, joista on hyperlinkki varsinaiseen Raamatun tekstiin ja sieltä taas takaisin kyseiseen kohtaan.

 

 

******************************************************************************************

 

 

RAAMATUN KOHDAT

 

VANHA TESTAMENTTI

 

 

Kohta                                  Kirjanmerkki Tiivistelmä

 

 

5Moos.4:27-30                   K_0001                                Israel

Jes.2:2-3                              K_0002                                Herran temppelin vuori

Jes.2:4                                 K_0003                                Miekat auroiksi

Jes.2:21                               K_0004                                Herran kauhu

Jes.10:23                             K_0005                                Tuomiopäätös

Jes.11:12                             K_0006                                Viiri pakanakansoille

Jes.13:13                             K_0007                                Vihan päivä

Jes.14:1                               K_0008                                Jaakobin armahtaminen

Jes.14:24-27                        K_0009                                Assyrian tuho

Jes.17:1                               K_0010                                Damaskon tuho

Jes.24:5-6                            K_0011                                Maa on saastunut

Jes.24:19-21                        K_0012                                Herran kosto

Jes.24:23                             K_0013                                Herra on kuningas

Jes.25:6-8                            K_0014                                Herran juhla-ateria

Jes.27:12-13                        K_0015                                Israelin pelastus

Jes.35:10                             K_0016                                           -”-

Jes.40:10                             K_0017                                Herran tulemus

Jes.43:5-7                            K_0018                                Israelin kokoaminen

Jes.60:21-22                        K_0019                                Israelin vanhurskaus

Jes.65:17                             K_0020                                Uudet taivaat

Jes.66:16                             K_0021                                Herran tuomio

Jes.66:20                             K_0022                                Israelin kokoaminen

Jer.1:14-15                          K_0022A                             Onnettomuus pohjoisesta

Jer.3:17                               K_0023                                Jerusalem, Herran valtaistuin

Jer.3:18                               K_0024                                Juuda ja Israel

Jer.23:3                               K_0025                                Israelin kokoaminen

Jer.23:7-8                            K_0026                                Israelin kokoaminen

Jer.23:19-20                        K_0027                                Aikojen lopulla

Jer.25:15-38                        K_0028                                Herran vihan malja

Jer.30:7-9                            K_0029                                Herra särkee ikeen

Jer.30:18-22                        K_0030                                Israelin pelastus

Jer.30:24-31:1                     K_0031                                Herran vihan hehku

Jer.31:2                               K_0032                                Miekalta säästynyt

Jer.31:8-9                            K_0033                                Herra kokoaa kansansa

Jer.31:10-11                        K_0034                                Herra on vapahtanut

Jer.33:8-9                            K_0035                                Jerusalemin kunnia

Jer.33:14-16                        K_0036                                Jerusalemin nimi

Jer.33:20-21                        K_0037                                Daavid-liitto

Jer.33:25-26                        K_0038                                Taivaan ja maan lait

Jer.37:16-17                        K_0039                                Sana Herralta

Hes.9:5-6                            K_0040                                Tuomio alkaa Jumalan huoneesta

Hes.11:17-19                       K_0041                                Herra kokoaa kansansa

Hes.20:34-35                      K_0042                                   ”        ”              ”

Hes.20:41-42                       K_0043                                Israel tietää että Herra on Herra

Hes.28:25-26                       K_0044                                Herra näyttää pyhyytensä

Hes.36:22-25                       K_0045                                Herra kokoaa israelilaiset

Hes.37:20-22                       K_0046                                Juudan sauva; Joosefin sauva

Hes.37:28                            K_0047                                Herran pyhäkkö Israelissa

GOOGIN SOTA:

Hes.38:1-6                          K_0048                                Googin joukot

Hes.38:8                              K_0049                                Hyökkäyksen aikamääritys

Hes.38:10-12                       K_0050                                Hyökkääjän juoni

Hes.38:14-16                       K_0051                                Hyökkäys tapahtuu

Hes.38:18-23                       K_0052                                Herran viha syttyy

Hes.39:2-5                          K_0053                                Herran ennustus hyökkääjän kohtalosta

Hes.39:8-10                         K_0054                                Se [Herran?] päivä

Hes.39:21-22                       K_0055                                Herran kunnia pakanakansojen keskellä

Hes.39:27-28                       K_0056                                Herra osoittaa pyhyytensä

Dan.2:26-36                        K_0057                                Nebukadnessarin uni…

Dan.2:37-45                        K_0058                                …ja sen selitys

                             K_0059                                Neljä petoa

Dan.7:13-14                        K_0060                                Valta annetaan Jeesukselle

Dan.7:23-28                        K_0061                                Neljännen valtakunnan kuvaus ja Kor-

keimman pyhien kansan voitto.

Dan.8:18-19                        K_0062                                Oinas- ja kaurisnäky

Dan.9:24-27                        K_0063                                Vuosiviikot

Dan.12:1-2                          K_0064                                Ahdistuksen aika

Hoos.3:5                              K_0065                                Israelilaisten kääntymys

Hoos.14:5-8                         K_0066                                Israelin armahdus

Jooel 2:30-32                      K_0067                                Herran päivä

Jooel 3:1-2                          K_0068                                Herra käy oikeutta

Jooel 3:16-17                      K_0069                                Herra Israelin turva

Aamos 5:18-20                   K_0070                                Herran päivä

Sefanja 1:14-18                  K_0071                                Herran vihan päivä

Sefanja 3:8                          K_0072                                Pakanakansojen kokoaminen

Sefanja 3:20                        K_0073                                Herra kääntää Israelin kohtalon

Sak. 8:7-8                            K_0074                                Herra palauttaa kansansa Jerusalemiin

Sak. 10:9-10                        K_0075                                Herra palauttaa kansansa kansojen se                                                                                            asta

Sak. 12:2-3                          K_0076                                Pakanakansojen hyökkäys Jerusalemiin

Sak. 12:9                             K_0077                                Pakanakansojen hävitys

Sak. 14:2-3                          K_0078                                Herran päivä

 

 

                                            UUSI TESTAMENTTI

 

Matt. 24:27-30                   K_0079                                Ihmisen Pojan merkki taivaalla

Mark. 13:24-26                   K_0080                                Ihmisen Pojan paluu pilvissä

Luuk. 17:24                         K_0081                                Ihmisen Pojan päivä

Luuk. 21:25-28                    K_0082                                Ihmisen Pojan paluu

 1. Tess. 4:15-17 K_0083 Tempaus Herran tulemuksessa
 2. Tess. 2:3-4 K_0084 Laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi
 3. Piet. 3:10 K_0085 Alkuaineet kuumuudesta sulavat

 

UUSI TESTAMENTTI – Ilmestyskirja

 

 1. Luku K_0086 Kirjakäärön sinetit 1 – 6
 2. Luku K_0087 Kirjakäärön 7. sinetti; 4 pasuunaa

9 Luku                                 K_0088                                Viides ja kuudes pasuuna

 1. Luku K_0089 Seitsemäs pasuuna

 

 1. Luku K_0090                               Uudet taivaat, uusi maa, uusi Jerusalem

 

 

Kohtien loppu

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAAMATUN TEKSTIT

 

5Moos.4:27-30                   T_0001

Ja Herra hajottaa teidät kansojen sekaan, ja ainoastaan vähäinen joukko teitä on jäävä niiden pakanakansojen keskelle, joiden tykö Herra teidät kuljettaa.

Ja siellä te palvelette jumalia, jotka ovat ihmiskätten tekoa, puuta ja kiveä, jotka eivät näe eivätkä kuule, eivät syö eivätkä hajua tunne.

Mutta sitten sinä siellä etsit Herraa, sinun Jumalaasi, ja sinä löydät hänet, kun kysyt häntä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi.

Kun olet ahdistuksessa ja kaikki tämä kohtaa sinua aikojen lopussa, niin sinä palajat Herran, sinun Jumalasi, tykö ja kuulet hänen ääntänsä.

 

Jes.2:2-3                              T_0002

Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne.

Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: ”Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana.”

 

Jes.2:4                                 T_0003

Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.

 

Jes.2:21                               T_0004

Ja he menevät vuorenrotkoihin ja kallionkoloihin Herran kauhua ja hänen valtansa kirkkautta pakoon, kun hän nousee maata kauhistuttamaan.

 

Jes.10:23                             T_0005

Sillä hävityksen ja tuomiopäätöksen panee Herra, Herra Sebaot, toimeen kaikessa maassa.

 

Jes.11:12                             T_0006

Hän nostaa viirin pakanakansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut miehet; ja Juudan hajoitetut naiset hän kerää maan neljästä äärestä.

 

Jes.13:13                             T_0007

Sentähden minä järisytän taivaat, ja maa järkkyy paikaltansa Herran Sebaotin kiivaudesta, hänen vihansa hehkun päivänä.

 

Jes.14:1                               T_0008

Sillä Herra armahtaa Jaakobia ja valitsee vielä Israelin ja sijoittaa heidät heidän omaan maahansa; muukalaiset liittyvät heihin ja yhtyvät Jaakobin heimoon.

 

Jes.14:24-27                        T_0009

Herra Sebaot on vannonut sanoen: Totisesti, mitä minä olen ajatellut, se tapahtuu, mitä minä olen päättänyt, se toteutuu:

minä muserran Assurin maassani ja tallaan hänet vuorillani, niin että hänen ikeensä heltiää heidän päältään ja hänen kuormansa heltiää heidän hartioiltansa.

Tämä on päätös, päätetty kaikesta maasta, tämä on käsi, ojennettu kaikkien kansojen yli.

Sillä Herra Sebaot on päättänyt, – kuka sen tyhjäksi tekee? Hänen kätensä on ojennettu, – kuka sen torjuu?

 

Jes.17:1                               T_0010

Ennustus Damaskosta. Katso, Damasko poistetaan kaupunkien luvusta ja luhistuu raunioiksi.

 

Jes.24:5-6                            T_0011

Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton.

Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle.

 

Jes.24:19-21                        T_0012

Maa murskaksi musertuu, maa halkee ja hajoaa, maa horjuu ja huojuu.

Maa hoippuu ja hoipertelee niinkuin juopunut, huojuu niinkuin lehvämaja. Raskaana painaa sitä sen rikkomus, se kaatuu eikä enää nouse.

Sinä päivänä Herra kostaa korkeuden sotajoukolle korkeudessa ja maan kuninkaille maan päällä.

 

Jes.24:23                             T_0013

Ja kuu punastuu, ja aurinko häpeää, sillä Herra Sebaot on kuningas Siionin vuorella ja Jerusalemissa, ja hänen vanhintensa edessä loistaa kirkkaus.

 

Jes.25:6-8                            T_0014

Ja Herra Sebaot laittaa kaikille kansoille tällä vuorella pidot rasvasta, pidot voimaviinistä, ydinrasvasta, puhtaasta voimaviinistä.

Ja hän hävittää tällä vuorella verhon, joka verhoaa kaikki kansat, ja peiton, joka peittää kaikki kansakunnat.

Hän hävittää kuoleman ainiaaksi, ja Herra, Herra pyyhkii kyyneleet kaikkien kasvoilta ja ottaa pois kansansa häväistyksen kaikesta maasta. Sillä Herra on puhunut.

 

Jes.27:12-13                        T_0015

Sinä päivänä Herra karistaa hedelmät maahan, Eufrat-virrasta aina Egyptin puroon asti, ja teidät, te israelilaiset, poimitaan talteen yksitellen.

Sinä päivänä puhalletaan suureen pasunaan, ja Assurin maahan hävinneet ja Egyptin maahan karkoitetut tulevat ja kumartavat Herraa pyhällä vuorella Jerusalemissa.

 

Jes.35:10                             T_0016

Niin Herran vapahdetut palajavat ja tulevat Siioniin riemuiten, päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat.

 

Jes.40:10                             T_0017

Katso, Herra, Herra tulee voimallisena, hänen käsivartensa vallitsee. Katso, hänen palkkansa on hänen mukanansa, hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä.

 

Jes.43:5-7                            T_0018

Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi; minä tuon sinun siemenesi päivänkoiton ääriltä, päivän laskemilta minä sinut kokoan.

Minä sanon pohjoiselle: Anna tänne! ja etelälle: Älä pidätä! Tuo minun poikani kaukaa ja minun tyttäreni hamasta maan äärestä –

kaikki, jotka ovat otetut minun nimiini ja jotka minä olen kunniakseni luonut, jotka minä olen valmistanut ja tehnyt.

 

Jes.60:21-22                        T_0019

Sinun kansassasi ovat kaikki vanhurskaita, he saavat periä maan iankaikkisesti, he, minun istutukseni vesa, minun kätteni teko, minun kirkkauteni ilmoitukseksi.

Pienimmästä kasvaa heimo, vähäisimmästä väkevä kansa. Minä, Herra, sen aikanansa nopeasti täytän.

 

Jes.65:17                             T_0020

Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu;

 

Jes.66:16                             T_0021

Herra käy tuomiolle kaiken lihan kanssa tulella ja miekallaan; ja Herran surmaamia on oleva paljon.

 

Jes.66:20                             T_0022

Ja he tuovat kaikki teidän veljenne kaikista kansoista uhrilahjana Herralle hevosilla, vaunuilla, kantotuoleilla, muuleilla ja ratsukameleilla minun pyhälle vuorelleni Jerusalemiin, sanoo Herra, niinkuin israelilaiset tuovat ruokauhrin puhtaassa astiassa Herran temppeliin.

 

Jer.1:14-15                          T_0022A

Ja Herra sanoi minulle: ”Pohjoisesta on onnettomuus purkautuva kaikkien maan asukasten yli.

Sillä katso, minä kutsun kaikki pohjoisten valtakuntain kansanheimot, sanoo Herra, ja ne tulevat ja asettavat kukin valtaistuimensa Jerusalemin porttien oville ja kaikkia sen muureja vastaan, yltympäri, ja kaikkia Juudan kaupunkeja vastaan.

 

Jer.3:17                               T_0023

Siihen aikaan sanotaan Jerusalemia Herran valtaistuimeksi, ja kaikki kansat kokoontuvat sinne, Jerusalemiin, Herran nimen tähden eivätkä enää vaella pahan sydämensä paatumuksessa.

 

Jer.3:18                               T_0024

Niinä päivinä on Juudan heimo kulkeva Israelin heimon kanssa, ja he tulevat yhdessä pohjoisesta maasta siihen maahan, jonka minä annoin teidän isillenne perinnöksi.

 

Jer.23:3                               T_0025

Ja minä kokoan lampaitteni tähteet kaikista maista, joihin olen ne karkoittanut, ja tuon ne takaisin laitumelleen, ja ne ovat hedelmälliset ja lisääntyvät.

 

Jer.23:7-8                            T_0026

Sentähden, katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota: ’Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta’,

vaan: ’Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti ja toi Israelin heimon jälkeläiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin minä olin heidät karkoittanut.’ Ja niin he saavat asua omassa maassansa.”

 

Jer.23:19-20                        T_0027

Katso, Herran myrsky, kiivastus, puhkeaa, pyörremyrsky vyöryy kohti jumalattomien päätä.

Eikä Herran viha asetu, ennenkuin hän on toteuttanut ja täyttänyt sydämensä aivoitukset. Aikojen lopulla te tulette sen hyvin ymmärtämään.

 

Jer.25:15-38                        T_0028

15.-17. Sillä näin sanoi Herra, Israelin Jumala, minulle: ”Ota tämä vihan viinin malja minun kädestäni ja juota sillä kaikki kansat, joiden tykö minä sinut lähetän.

He juovat ja horjuvat ja tulevat mielettömiksi miekan edessä, jonka minä lähetän heidän keskellensä.”

Ja minä otin maljan Herran kädestä ja juotin kaikkia kansoja, joiden tykö Herra minut lähetti: à

28.-29. Mutta jos he eivät tahdo ottaa maljaa sinun kädestäsi ja juoda, niin sano heille: Näin sanoo Herra Sebaot: Teidän täytyy juoda.

Sillä katso, siitä kaupungista alkaen, joka on otettu minun nimiini, minä alotan onnettomuuden tuottamisen; ja tekö jäisitte rankaisematta! Te ette jää rankaisematta, sillä minä kutsun miekan kaikkia maan asukkaita vastaan, sanoo Herra Sebaot. à

31.-33. Pauhina käy maan ääriin asti, sillä Herralla on riita-asia kansoja vastaan, hän käy oikeutta kaiken lihan kanssa: jumalattomat hän antaa miekalle alttiiksi, sanoo Herra.

Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, onnettomuus kulkee kansasta kansaan, ja suuri myrsky nousee maan perimmäisistä ääristä.

Ja Herran surmaamia on oleva sinä päivänä maan äärestä maan ääreen. Ei heille pidetä valittajaisia, ei heitä koota eikä haudata; he tulevat maan lannaksi.  à

 1. Hän on lähtenyt niinkuin nuori leijona pensaikostaan: heidän maansa on tullut autioksi hävittäjän vihan hehkusta, Herran vihan hehkusta.”

 

Jer.30:7-9                            T_0029

Voi! Suuri on se päivä, ei ole sen kaltaista. Se on Jaakobille ahdistuksen aika, mutta hän on pelastuva siitä.

Ja sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä särjen ikeen sinun kaulastasi ja katkaisen sinun siteesi. Eivät tee enää muukalaiset heitä palvelijoikseen,

vaan he saavat palvella Herraa, Jumalaansa, ja Daavidia, kuningastansa, jonka minä heille herätän.

 

Jer.30:18-22                        T_0030

Näin sanoo Herra: Katso, minä käännän Jaakobin majojen kohtalon, minä armahdan hänen asuntojansa; kaupunki rakennetaan kukkulallensa, ja linna on oleva oikealla paikallansa.

Ja niistä on kaikuva ylistyslaulu ja iloitsevaisten ääni. Minä enennän heidät, eivätkä he vähene; minä saatan heidät kunniaan, eivätkä he halvoiksi jää.

Silloin hänen poikansa ovat niinkuin muinoin, ja hänen seurakuntansa pysyy vahvana minun edessäni; minä rankaisen kaikki hänen sortajansa.

Ja hänen valtiaansa nousee hänestä itsestänsä, hänen hallitsijansa lähtee hänen keskeltänsä; ja minä sallin hänen käydä tyköni, niin että hän saattaa minua lähestyä. Sillä kuka panee henkensä alttiiksi minua lähestyäkseen? sanoo Herra.

Ja niin te olette minun kansani, ja minä olen teidän Jumalanne.”

 

Jer.30:24-31:1                     T_0031

Eikä Herran vihan hehku asetu, ennenkuin hän on toteuttanut ja täyttänyt sydämensä aivoitukset. Aikojen lopulla te tulette sen ymmärtämään.

31:1. ”Siihen aikaan, sanoo Herra, minä olen kaikkien Israelin sukukuntien Jumala, ja he ovat minun kansani.”

 

Jer.31:2                               T_0032

Näin sanoo Herra: ”Kansa, miekalta säästynyt, löysi erämaassa armon; minä menen saattamaan sen, Israelin, rauhaan.”

 

Jer.31:8-9                            T_0033

Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta, kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heissä on sokeita ja rampoja ynnä raskaita ja synnyttäväisiä: suurena joukkona he palajavat tänne.

Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät vesipuroille, tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Sillä minä olen Israelin isä, ja Efraim on minun esikoiseni.

 

Jer.31:10-11                        T_0034

Kuulkaa Herran sana, te kansat, ilmoittakaa kaukaisissa merensaarissa ja sanokaa: Hän, joka Israelin hajotti, on sen kokoava ja varjeleva sitä niinkuin paimen laumaansa.

Sillä Herra on lunastanut Jaakobin ja vapahtanut hänet häntä väkevämmän kädestä.

 

Jer.33:8-9                            T_0035

Ja minä puhdistan heidät kaikista heidän pahoista teoistansa, joilla he ovat rikkoneet minua vastaan, ja minä annan anteeksi kaikki heidän pahat tekonsa, joilla he ovat rikkoneet minua vastaan ja minusta luopuneet.

Ja tämä kaupunki on oleva minulle kunniaksi ja iloksi, ylistykseksi ja kirkkaudeksi kaikkien maan kansojen edessä, jotka kuulevat kaiken sen hyvän, minkä minä sille teen; he peljästyvät ja vapisevat kaikkea sitä hyvää ja kaikkea sitä onnea, jonka minä sille annan.

 

Jer.33:14-16                        T_0036

Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä täytän sen hyvän lupauksen, jonka minä olen lausunut Israelin heimosta ja Juudan heimosta.

Niinä päivinä ja siihen aikaan minä kasvatan Daavidille vanhurskauden vesan, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa.

Niinä päivinä Juuda pelastetaan, ja Jerusalem asuu turvassa, ja tämä on se nimi, jolla sitä kutsutaan: ’Herra, meidän vanhurskautemme.’

 

Jer.33:20-21                        T_0037

”Näin sanoo Herra: Jos saatte rikotuksi minun liittoni päivän kanssa ja minun liittoni yön kanssa, niin että päivä ja yö eivät enää tule ajallansa,

niin rikkoutuu myös minun liittoni palvelijani Daavidin kanssa, niin ettei hänellä enää ole poikaa, joka istuu kuninkaana hänen valtaistuimellansa, ja minun liittoni leeviläisten pappien, minun palvelijaini, kanssa.

 

Jer.33:25-26                        T_0038

Näin sanoo Herra: Jos minun liittoni päivän ja yön kanssa on olematon, jos en ole säätänyt taivaan ja maan lakeja,

niin minä myös hylkään Jaakobin ja palvelijani Daavidin jälkeläiset, niin etten ota hänen jälkeläisistänsä hallitsijoita Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisille. Sillä minä käännän heidän kohtalonsa ja armahdan heitä.”

 

Jer.37:16-17                        T_0039

Niin Jeremia joutui vankiluolaan ja holveihin, ja Jeremia jäi sinne kauaksi aikaa.

Sitten kuningas Sidkia lähetti hakemaan hänet, ja kuningas kysyi häneltä salaa linnassansa ja sanoi: ”Onko sanaa Herralta?” Jeremia vastasi: ”On.” Ja hän sanoi: ”Sinut annetaan Baabelin kuninkaan käsiin.”

 

Hes.9:5-6                            T_0040

Ja niille toisille hän sanoi minun kuulteni: ”Kiertäkää kaupungin läpi hänen jäljessään ja surmatkaa. Älkää säälikö, älkää armahtako,

tappakaa tyyten vanhukset, nuorukaiset, neitsyet, lapset ja vaimot, mutta älkää koskeko keneenkään, jolla on otsassaan merkki; ja alottakaa minun pyhäköstäni.” Niin he alottivat niistä miehistä, vanhimmista, jotka olivat temppelin edessä.

 

Hes.11:17-20                       T_0041

Sano sentähden: Näin sanoo Herra, Herra: Minä kokoan teidät kansojen seasta ja kerään teidät maista, joihin teidät on hajotettu, ja annan teille Israelin maan.

Ja he tulevat sinne ja poistavat siitä kaikki sen iljetykset ja kaikki sen kauhistukset.

Ja minä annan heille yhden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne, ja minä poistan kivisydämen heidän ruumiistansa ja annan heille lihasydämen,

niin että he vaeltavat minun käskyjeni mukaan ja noudattavat minun oikeuksiani ja pitävät ne; ja he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa.

 

Hes.20:34-35                       T_0042

Ja minä vien teidät pois kansojen seasta ja kokoan teidät maista, joihin olitte hajotetut, väkevällä kädellä, ojennetulla käsivarrella ja vuodatetulla vihalla.

Ja minä tuon teidät kansojen erämaahan, ja siellä minä käyn oikeutta teidän kanssanne kasvoista kasvoihin.

 

Hes.20:41-42                       T_0043

Niinkuin suloisesti tuoksuvaan uhriin minä teihin mielistyn, kun minä vien teidät pois kansojen seasta ja kokoan teidät maista, joihin olette hajotetut, ja osoitan teissä pyhyyteni pakanain silmien edessä.

Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, kun minä tuon teidät Israelin maahan, siihen maahan, jonka minä kättä kohottaen olin luvannut antaa teidän isillenne.

 

Hes.28:25-26                       T_0044

Näin sanoo Herra, Herra: Kun minä kokoan Israelin heimon kansoista, joitten sekaan he ovat hajotetut, silloin minä näytän pyhyyteni heissä pakanakansain silmien edessä, ja he saavat asua maassansa, jonka minä annoin palvelijalleni Jaakobille.

He asuvat siinä turvallisesti ja rakentavat taloja ja istuttavat viinitarhoja. Turvallisesti he asuvat, kun minä panen toimeen tuomiot kaikille heidän naapureillensa, jotka ovat heitä halveksineet. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra, heidän Jumalansa.”

 

Hes.36:22-25                       T_0045

Sentähden sano Israelin heimolle: Näin sanoo Herra, Herra: En tee minä teidän tähtenne, Israelin heimo, sitä minkä teen, vaan oman pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväisseet pakanakansain seassa, minne tulittekin.

Minä pyhitän suuren nimeni, joka on häväisty pakanakansain seassa, jonka te olette häväisseet heidän keskellänsä. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, sanoo Herra, Herra, kun minä osoitan teissä pyhyyteni heidän silmäinsä edessä.

Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne.

Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte; kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan.

 

Hes.37:20-23                      T_0046

Ja kun sauvat, joihin olet kirjoittanut, ovat sinun kädessäsi, heidän silmäinsä edessä,

niin puhu heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä otan israelilaiset pois pakanakansojen keskuudesta, minne vain he ovat kulkeutuneet, kokoan heidät joka taholta ja tuon heidät omaan maahansa.

Minä teen heidät yhdeksi kansaksi siinä maassa, Israelin vuorilla, ja yksi kuningas on oleva kuninkaana heillä kaikilla. Eivätkä he enää ole kahtena kansana eivätkä enää jakaantuneina kahdeksi valtakunnaksi.

Eivät myöskään he enää saastuta itseänsä kivijumalillaan, iljetyksillään eivätkä millään rikkomuksillansa, vaan minä vapautan heidät kaikista asuinpaikoistaan, joissa ovat syntiä tehneet, ja puhdistan heidät. Ja he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa.

 

Hes.37:28                            T_0047

Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, joka pyhitän Israelin, kun minun pyhäkköni on heidän keskellänsä iankaikkisesti.”

 

Hes.38:1-6                          T_0048

Minulle tuli tämä Herran sana:

”Ihmislapsi, käännä kasvosi kohti Googia Maagogin maassa, Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinasta, ja ennusta häntä vastaan

ja sano: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä käyn sinun kimppuusi, Goog, sinä Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas.

Minä kuljetan sinua, panen koukut sinun leukoihisi ja nostatan sotaan sinut ja kaiken sinun sotaväkesi: hevoset ja ratsumiehet, kaikki pulskasti puettuja, suuren joukon suurine ja pienine kilpineen, miekankantajia kaikki.

Persia, Etiopia ja Puut ovat heidän kanssansa, kilvet ja kypärit on heillä kaikilla.

Goomer ja kaikki sen sotalaumat, Toogarman heimo pohjan periltä ja kaikki sen sotalaumat – lukuisat kansat ovat sinun kanssasi.

 

Hes.38:8                              T_0049

Pitkien aikojen perästä [Ennustus on kirjoitettu n. 470-450 e.Kr] sinä saat määräyksen, vuotten lopulla sinun on karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä, koottu monien kansain seasta, – mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa olivat olleet rauniomaana; se on tuotu pois kansojen seasta, ja he asuvat turvallisina kaikki tyynni.

 

Hes.38:10-12                       T_0050

Näin sanoo Herra, Herra: Mutta sinä päivänä tulee mieleesi jotakin, ja sinä mietit pahan juonen

ja sanot: Minä hyökkään suojattomaan maahan, karkaan rauhallisten ihmisten kimppuun, jotka asuvat turvallisina – asuvat muuria vailla kaikki tyynni, ja joilla ei ole salpoja, ei ovia.

Sinä aiot saalista saada, ryöstettävää ryöstää, ojentaa kätesi raunioita kohti, jotka on saatu asutuiksi, ja kansaa kohti, joka on koottu pakanakansain seasta, joka on hankkinut karjaa ja omaisuutta ja asuu maan navassa.

 

Hes.38:14-16                       T_0051

Sentähden ennusta, ihmislapsi, ja sano Googille: Näin sanoo Herra, Herra: Sinä päivänä sinä kyllä huomaat, että minun kansani Israel asuu turvallisena,

ja lähdet asuinpaikastasi pohjan periltä, sinä ja sinun kanssasi lukuisat kansat, jotka kaikki ratsastavat hevosilla: suuri joukko, lukuisa sotaväki.

Sinä hyökkäät minun kansani Israelin kimppuun kuin pilvi, peittääksesi maan. Päivien lopulla on tämä tapahtuva. Ja minä annan sinun karata maahani, että pakanakansat tulisivat tuntemaan minut, kun minä osoitan pyhyyteni sinussa, Goog, heidän silmäinsä edessä.

 

Hes.38:18-23                       T_0052

Mutta sinä päivänä, jona Goog karkaa Israelin maahan, sanoo Herra, Herra, nousee minun vihani hehku.

Kiivaudessani, tuimuuteni tulessa minä sanon: Totisesti tulee sinä päivänä suuri maanjäristys Israelin maahan.

Ja minun edessäni vapisevat meren kalat ja taivaan linnut ja metsän eläimet ja kaikki maassa liikkuvat matelijat ja kaikki ihmiset, jotka maan pinnalla ovat; ja vuoret luhistuvat, ja vuorenpengermät sortuvat, ja kaikki muurit sortuvat maahan.

Ja minä kutsun häntä vastaan kaikille vuorilleni miekan, sanoo Herra, Herra: toisen miekka on oleva toista vastaan.

Minä käyn oikeutta hänen kanssansa rutolla ja verellä. Ja minä annan sataa kaatosadetta, raekiviä, tulta ja tulikiveä hänen päällensä, hänen sotalaumojensa päälle ja lukuisain kansojen päälle, jotka hänen kanssansa ovat.

Niin minä osoitan suuruuteni ja pyhyyteni sekä teen itseni tunnetuksi lukuisain pakanakansain silmien edessä. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra.”

 

Hes.39:2-5                          T_0053

Minä kuljetan sinua, talutan sinua, nostatan sinut pohjan periltä ja annan sinun hyökätä Israelin vuorille.

Mutta minä lyön pois jousesi sinun vasemmasta kädestäsi ja pudotan nuolesi sinun oikeasta kädestäsi.

Israelin vuorille sinä olet kaatuva, samoin kaikki sinun sotalaumasi ja kansat, jotka sinun kanssasi ovat: minä annan sinut petolinnuille, kaikille siivekkäille ja metsän eläimille ruuaksi.

Kentälle sinä kaadut. Sillä minä olen puhunut, sanoo Herra, Herra.

 

Hes.39:8-10                         T_0054

Katso, se tulee, se tapahtuu, sanoo Herra, Herra: tämä on se päivä, josta minä olen puhunut.

Israelin kaupunkien asukkaat menevät ulos ja sytyttävät ja polttavat aseita, pieniä ja suuria kilpiä, jousia, nuolia, käsikarttuja ja keihäitä. He pitävät niitä polttoaineina seitsemän vuotta;

eivät he kanna puita kedolta eivätkä hakkaa metsistä, vaan pitävät polttoaineina aseita. Näin he saalistavat saalistajiaan ja ryöstävät ryöstäjiään, sanoo Herra, Herra.

 

Hes.39:21-22                       T_0055

Minä asetan kunniani pakanakansojen keskeen, ja kaikki pakanakansat saavat nähdä minun tuomioni, jonka minä toimitan, ja käteni, jonka minä lasken heidän päällensä.

Mutta Israelin heimo tulee tietämään, että minä, Herra, olen heidän Jumalansa siitä päivästä lähtien ja aina eteenpäin.

 

Hes.39:27-28                       T_0056

Kun minä tuon heidät takaisin kansojen seasta ja kokoan heidät heidän vihamiestensä maista, niin minä osoitan heissä pyhyyteni lukuisain pakanakansain silmien edessä.

Ja he tulevat tietämään, että minä, Herra, olen heidän Jumalansa, kun minä, vietyäni heidät pakkosiirtolaisuuteen pakanakansojen luokse, kokoan heidät omaan maahansa enkä jätä sinne jäljelle ainoatakaan heistä.

 

Dan.2:26-36                        T_0057

Kuningas vastasi ja sanoi Danielille, jonka nimenä oli Beltsassar: ”Voitko sinä ilmoittaa minulle unen, jonka minä näin, ja sen selityksen?”

Daniel vastasi kuninkaalle ja sanoi: ”Salaisuutta, jonka kuningas tahtoo tietää, eivät viisaat, noidat, tietäjät eivätkä tähtienselittäjät voi ilmoittaa kuninkaalle.

Mutta on Jumala taivaassa; hän paljastaa salaisuudet ja ilmoittaa kuningas Nebukadnessarille, mitä on tapahtuva aikojen lopussa. Tämä on sinun unesi, sinun pääsi näky, joka sinulla oli vuoteessasi.

Kun sinä, kuningas, olit vuoteessasi, nousi mieleesi ajatus, mitä tämän jälkeen on tapahtuva; ja hän, joka paljastaa salaisuudet, ilmoitti sinulle, mitä tapahtuva on.

Ja tämä salaisuus on paljastettu minulle, ei oman viisauteni voimasta, ikäänkuin minulla olisi sitä enemmän kuin kenelläkään muulla ihmisellä, vaan sentähden että selitys ilmoitettaisiin kuninkaalle ja sinä saisit selville sydämesi ajatukset.

Sinä näit, kuningas, katso, oli iso kuvapatsas. Se kuvapatsas oli suuri, ja sen kirkkaus oli ylenpalttinen. Se seisoi sinun edessäsi, ja se oli hirvittävä nähdä.

Kuvan pää oli parasta kultaa, sen rinta ja käsivarret hopeata, sen vatsa ja lanteet vaskea.

Sen sääret olivat rautaa, sen jalat osaksi rautaa, osaksi savea.

Sinun sitä katsellessasi irtautui kivilohkare – ei ihmiskäden voimasta – ja iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne.

Silloin musertuivat yhdellä haavaa rauta, savi, vaski, hopea ja kulta, ja niiden kävi kuin akanain kesäisillä puimatantereilla: tuuli vei ne, eikä niistä löydetty jälkeäkään. Mutta kivestä, joka oli kuvapatsaan murskannut, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maan.

Tämä oli se uni, ja nyt sanomme kuninkaalle sen selityksen.

 

Dan.2:37-45                        T_0058

Sinä, kuningas, olet kuningasten kuningas, jolle taivaan Jumala on antanut vallan, voiman, väkevyyden ja kunnian

ja jonka käteen hän on antanut ihmiset, missä ikinä heitä asuu, ja kedon eläimet ja taivaan linnut, asettaen sinut kaikkien niiden valtiaaksi: sinä olet se kultainen pää.

Mutta sinun jälkeesi nousee toinen valtakunta, joka on halvempi kuin sinun; ja sitten kolmas valtakunta, joka on vaskea ja joka hallitsee kaikkea maata.

Ja neljäs valtakunta on tuleva, luja kuin rauta; niinkuin rauta musertaa ja särkee kaiken, niinkuin rauta murskaa, niin se on musertava ja murskaava ne kaikki.

Ja että sinä näit jalkain ja varvasten olevan osittain savenvalajan savea, osittain rautaa, se merkitsee, että se on oleva hajanainen valtakunta; kuitenkin on siinä oleva raudan lujuutta, niinkuin sinä näit rautaa olevan saven seassa.

Ja että jalkojen varpaat olivat osaksi rautaa, osaksi savea, se merkitsee, että osa sitä valtakuntaa on oleva luja, osa sitä on oleva hauras.

Että sinä näit rautaa olevan saven seassa, se merkitsee, että vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen toiseensa, niinkuin ei rautakaan sekaannu saveen.

Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti,

niinkuin sinä näit, että kivilohkare irtautui vuoresta – ei ihmiskäden voimasta – ja murskasi raudan, vasken, saven, hopean ja kullan. Suuri Jumala on ilmoittanut kuninkaalle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ja uni on tosi ja sen selitys luotettava.”

Oma muotoutunut käsitykseni:

Kultainen pää – Nebukadnessarin valtakunta

Hopeinen osa – Aleksanteri Suuren valtakunta

Vaskinen osa – Rooman valtakunta

Rautaa ja savea oleva osa – Euroopan Unioni tai sitä vastaava

Taivaan Jumalan pystyttämä valtakunta – Tuhatvuotinen valtakunta?

 

Dan.7:2-8                            T_0059

Kertomuksen alku on tämä: Daniel lausui ja sanoi: Minä näin yöllä näyssäni, ja katso, taivaan neljä tuulta kuohutti suurta merta.

Ja merestä nousi neljä suurta petoa, kukin erilainen kuin toinen.

Ensimmäinen oli kuin leijona, mutta sillä oli kotkan siivet. Minun sitä katsellessani reväistiin siltä siivet, ja se nostettiin maasta pystyyn ja asetettiin kahdelle jalalle niinkuin ihminen, ja sille annettiin ihmisen sydän.

Ja katso, oli toinen peto, joka oli karhun näköinen. Se nostettiin toiselle kyljellensä, ja sillä oli suussa kolme kylkiluuta, hammasten välissä; ja sille sanottiin näin: ”Nouse ja syö paljon lihaa.”

Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli taas toinen peto, pantterin kaltainen, ja sen selässä oli neljä linnunsiipeä. Sillä pedolla oli neljä päätä, ja sille annettiin valta.

Sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssäni, ja katso, oli neljäs peto, kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä; sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot, ja sillä oli kymmenen sarvea.

Minä tarkkasin sarvea, ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä, ja kolme edellisistä sarvista reväistiin pois sen edestä. Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät, ja suu, joka herjaten puhui.

 

Dan.7:13-14                        T_0060

Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen.

Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä.

 

Dan.7:23-28                        T_0061

Hän vastasi näin: ”Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen.

Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme kuningasta.

Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi.

Sitten oikeus istuu tuomiolle, ja hänen valtansa otetaan pois ja hävitetään ja tuhotaan loppuun asti.

Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset.”

Tähän loppuu kertomus. Minua, Danielia, peljättivät minun ajatukseni suuresti, ja minun kasvoni kalpenivat, ja minä kätkin asian sydämeeni.

 

Dan.8:18-21                        T_0062

Ja kun hän puhui minulle, olin minä horroksissa, kasvot maata vasten; mutta hän tarttui minuun ja nosti minut seisomaan.

Sitten hän sanoi: ”Katso, minä ilmoitan sinulle, mitä on tapahtuva viimeisenä vihan aikana; sillä lopun aikaa tämä tarkoittaa.

Kaksisarvinen oinas, jonka sinä näit, on: Meedian ja Persian kuninkaat.

Ja kauris on Jaavanin kuningas, ja suuri sarvi, joka sillä oli keskellä otsaa, on ensimmäinen kuningas. [Luku on syytä lukea Raamatusta kokonaan.]

 

Dan.9:24-27                        T_0063

Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi; silloin luopumus päättyy, ja synti sinetillä lukitaan, ja pahat teot sovitetaan, ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, ja näky ja profeetta sinetillä vahvistetaan, ja kaikkeinpyhin voidellaan.

Ja tiedä ja käsitä: siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, voideltuun, ruhtinaaseen, asti, on kuluva seitsemän vuosiviikkoa; ja kuusikymmentäkaksi vuosiviikkoa, niin se jälleen rakennetaan toreinensa ja vallihautoinensa, mutta keskellä ahtaita aikoja.

Ja kuudenkymmenen kahden vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu, eikä häneltä jää ketään. Ja kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta hän itse saa loppunsa tulvassa. Ja loppuun asti on oleva sota: hävitys on säädetty.

Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin; ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse.”

 

Dan.12:2-4                          T_0064

Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat.

Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.

 

Hoos.3:5                              T_0065

Senjälkeen israelilaiset kääntyvät ja etsivät Herraa, Jumalaansa, ja Daavidia, kuningastansa. Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla.

 

Hoos.14:5-8                         T_0066

Minä parannan teidän luopumuksenne, omasta halustani minä teitä rakastan; sillä minun vihani on kääntynyt hänestä pois.

Minä olen oleva Israelille kuin kaste, se on kukoistava kuin lilja ja juurtuva syvälle kuin Libanon.

Sen vesat leviävät, sen kauneus on oleva kuin öljypuun ja sen tuoksu kuin Libanonin.

Sen varjossa asuvaiset kasvattavat jälleen viljaa ja kukoistavat kuin viiniköynnös. Sen maine on oleva kuin Libanonin viinin.

 

Jooel 2:31-32                      T_0067

Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita;

aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä.

Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niinkuin Herra on sanonut; ja pakoonpäässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu.

 

Jooel 3:2-3                          T_0068

Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon,

minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani

 

Jooel 3:16-17                      T_0069

Herra ärjyy Siionista ja antaa äänensä kuulua Jerusalemista, ja taivaat ja maa järkkyvät; mutta Herra on kansansa suoja, Israelin lasten turva.

Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, teidän Jumalanne, joka asun Siionissa, pyhällä vuorellani. Ja Jerusalem on oleva pyhä, ja vieraat eivät enää kulje sen läpi.

 

Aamos 5:18-20                   T_0070

Voi teitä, jotka toivotte Herran päivän tulemista. Miksi hyväksi on teille Herran päivä? Se on oleva pimeys, eikä valkeus –

ikäänkuin jos joku pakenisi leijonaa ja häntä kohtaisi karhu, tahi joku tulisi kotiin ja nojaisi kätensä seinään ja häntä pistäisi käärme.

Eikö Herran päivä ole pimeys, eikä valkeus, eikö se ole synkeys, jossa ei valoa ole?

 

Sefanja 1:14-18                  T_0071

Lähellä on Herran suuri päivä, se on lähellä ja tulee sangen kiiruusti. Kuule, Herran päivä! Silloin sankarit haikeasti huutavat.

Vihan päivä on se päivä, tuskan ja ahdistuksen päivä, häviön ja hävityksen päivä, pimeyden ja synkeyden päivä, pilven ja sankan sumun päivä,

pasunan ja sotahuudon päivä varustettuja kaupunkeja ja korkeita muurinkulmia vastaan.

Minä saatan ihmiset ahdistukseen, niin että he kulkevat kuin sokeat, sillä he ovat tehneet syntiä Herraa vastaan. Ja heidän verensä vuodatetaan niinkuin tomu, ja heidän elinnesteensä niinkuin saasta.

Eivätkä voi pelastaa heitä heidän hopeansa ja kultansa Herran vihan päivänä: hänen kiivautensa tulessa kuluu koko maa. Sillä lopun, äkkilopun, hän tekee kaikista maan asukkaista.

 

Sefanja 3:8                          T_0072

Sentähden odottakaa minua, sanoo Herra, odottakaa sitä päivää, jona minä nousen saaliille. Sillä minun tuomioni on, että minä kokoan pakanakansat, saatan kokoon valtakunnat vuodattaakseni heidän päällensä tuimuuteni, vihani kaiken hehkun; sillä minun kiivauteni tuli kuluttaa koko maan.

 

Sefanja 3:20                        T_0073

Siihen aikaan minä tuon teidät takaisin – siihen aikaan, jona minä teidät kokoan. Sillä minä teen teidät mainehikkaiksi ja ylistetyiksi kaikissa maan kansoissa, kun minä käännän teidän kohtalonne teidän silmäinne nähden; sanoo Herra.

 

Sak.8:7-8                             T_0074

Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, minä olen vapauttava kansani auringon nousun maasta ja laskun maasta.

Ja minä tuon heidät asumaan Jerusalemin keskelle. Ja he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa, uskollinen ja vanhurskas.

 

Sak. 10:9-10                        T_0075

Kun minä sirotan heidät kansojen sekaan, muistavat he minua kaukaisissa maissa; ja he lastensa kanssa saavat elää ja palata takaisin.

Minä tuon heidät takaisin Egyptin maasta ja kokoan heidät Assurista; minä vien heidät Gileadin maahan ja Libanonille, eikä heille ole riittävästi tilaa.

 

Sak. 12:2-3                          T_0076

Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä.

Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan.

 

Sak. 12:9                             T_0077

Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan.

 

Sak. 14:2-3                          T_0078

Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, ja puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista.

Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä.

Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin.

 

 

UUSI TESTAMENTTI

 

Matt. 24:27-30                   T_0079

Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.

Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat.

Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.

Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.

 

Mark. 13:24-26                   T_0080

Mutta niinä päivinä, sen ahdistuksen jälkeen, aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa,

ja tähdet putoilevat taivaalta, ja voimat, jotka taivaissa ovat, järkkyvät.

Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella.

 

Luuk. 17:24                         T_0081

Sillä niinkuin salaman leimaus loistaa taivaan äärestä taivaan ääreen, niin on Ihmisen Poika päivänänsä oleva.

 

Luuk. 21:25-28                    T_0082

Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat.

Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät.

Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella.

Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.”

 

 1. Tess. 4:15-17 T_0083

Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.

Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;

sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

 

 1. Tess. 2:3-4 T_0084

Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,

tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

 

 1. Piet. 3:10 T_0085

Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.

 

Ilm. 6. Luku                         T_0086

Jakeet 12-15: Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin; ja tuli suuri maanjäristys, ja aurinko meni mustaksi niinkuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi,

ja taivaan tähdet putosivat maahan, niinkuin viikunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa,

ja taivas väistyi pois niinkuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät sijoiltansa.

Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin…..

 

Ilm. 8. Luku                         T_0087

Jakeet 7. – 12 Ja ensimmäinen enkeli puhalsi pasunaan; niin tuli rakeita ja tulta, verellä sekoitettuja, ja ne heitettiin maan päälle; ja kolmas osa maata paloi, ja kolmas osa puita paloi, ja kaikki vihanta ruoho paloi.

Ja toinen enkeli puhalsi pasunaan; niin heitettiin mereen ikäänkuin suuri, tulena palava vuori; ja kolmas osa merta muuttui vereksi,

ja kolmas osa luoduista, mitä meressä on ja joissa henki on, kuoli, ja kolmas osa laivoista hukkui.

Ja kolmas enkeli puhalsi pasunaan; niin putosi taivaasta suuri tähti, palava kuin tulisoihtu, ja se putosi virtoihin, kolmanteen osaan niistä, ja vesilähteisiin.

Ja tähden nimi oli Koiruoho. Ja kolmas osa vesistä muuttui koiruohoksi, ja paljon ihmisiä kuoli vedestä, koska se oli karvaaksi käynyt.

Ja neljäs enkeli puhalsi pasunaan; niin kolmas osa auringosta ja kolmas osa kuusta ja kolmas osa tähdistä lyötiin vitsauksella, niin että kolmas osa niistä pimeni ja päivä kolmannelta osaltaan oli valoton, ja niin myös yö.

 

Ilm. 9. Luku                         T_0088

Viides pasuuna: Heinäsirkat, kuvaus niistä, jakeet 7.-10. ”Ja heinäsirkat olivat sotaan varustettujen hevosten kaltaiset, ja niillä oli päässään ikäänkuin seppeleet, kullan näköiset, ja niiden kasvot olivat ikäänkuin ihmisten kasvot;

ja niillä oli hiukset niinkuin naisten hiukset, ja niiden hampaat olivat niinkuin leijonain hampaat.

Ja niillä oli haarniskat ikäänkuin rautahaarniskat, ja niiden siipien kohina oli kuin sotavaunujen ryske monien hevosten kiitäessä taisteluun.

Ja niillä oli pyrstöt niinkuin skorpioneilla ja pistimet, ja pyrstöissänsä niillä oli voima vahingoittaa ihmisiä viisi kuukautta.”

 

(Omana käsitykseni sanon, että kuvaus sopii mielestäni hyvin tankkeihin ja/tai myös taisteluhelikoptereihin.)

 

Kuudes pasuuna: Ratsuväen joukko, kuvaus niistä, jakeet 16-19. ”Ja ratsuväen joukkojen luku oli kaksikymmentä tuhatta kertaa kymmenen tuhatta; minä kuulin niiden luvun.

Ja tämänkaltaisilta minusta näyttivät hevoset ja niiden selässä istujat näyssä: ratsastajilla oli tulipunaiset ja tummansinervät ja tulikivenkeltaiset haarniskat; ja hevosten päät olivat kuin leijonain päät, ja niiden suusta lähti tuli ja savu ja tulikivi.

Näistä kolmesta vitsauksesta sai kolmas osa ihmisiä surmansa: tulesta ja savusta ja tulikivestä, jotka lähtivät niiden suusta.

Sillä hevosten voima oli niiden suussa ja niiden hännässä; niiden hännät näet olivat käärmeitten kaltaiset, ja niissä oli päät, joilla ne vahingoittavat.

 

(Omana käsityksenäni sanon, että tämä kuvaus sopii mielestäni hyvin vaikkapa ydinaseita käyttävän kiinalais-venäläis-islamilaisarmeijan hyökkäykseen.) Vrt. ihmisuhrien määrä.

 

Ilm. 11. Luku                       T_0089

Seitsemäs pasuuna: Herran ja hänen Voideltunsa valta, kuvaus siitä, jakeet 15.-17. ” Ja seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: ”Maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti.”

Ja ne kaksikymmentä neljä vanhinta, jotka istuivat valtaistuimillaan Jumalan edessä, lankesivat kasvoillensa ja kumartaen rukoilivat Jumalaa,

sanoen: ”Me kiitämme sinua, Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka olet ja joka olit, siitä, että olet ottanut suuren voimasi ja ottanut hallituksen.”

 

Ilm. 21. Luku                       T_0090

Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole.

Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu.

Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: ”Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;

ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.”

 

———————

LOPPU

 

Kuten tuosta lyhennelmästäkin voi todeta, näkemys aikakausien lopusta kulkee läpi koko Raamatun.

Kun seuraa uutisia, mitkä ovat nykyään globaaleja ja reaaliajassa tapahtuvia ynnä aina vain pahemmilta ja pahemmilta kuulostavia, niin voin, ainakin omasta mielestäni, rukoilla seuraavin sanoin:

Herra, Aabrahim, Iisakin ja Jaakobin Jumala, JAHVE. Jouduta sen päivän tulemista, jolloin poikasi Jeesus Kristus voi palata takaisin maan päälle – nyt Herrana ja Kuninkaana ottamaan Sinun sanasi mukaan Hänelle lopullisesti kuuluvan vallan ja valtikan.

Amen!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
6 Kommenttia
Inline Feedbacks
Katso kaikki kommentit
kalevi kauppinen

Tähän on mitään vaikea lisätä, mutta on jotain merkkejä ihmisen käyttäytymisessä joka viittaa lopunaikoihin. Ne ilmiöt jotka viime aikoina hyvin nopeasti lisääntyneet löytyvät aika kattavasti Raamatun ennustuksista.

Kuvitellaan että ihminen on korkein olento joka maailmankaikkeudessa on ja ihmisellä on valta tehdä mitä hän haluaa, tällöin ei tunnusteta sitä että ihminen kuitenkin on aina jonkun toisen vallan alaisena. Kuvitellaan ettei ihminen koskaan joudu vastuuseen teostaan mutta senkin jokainen tulee huomaamaan ettei näin ole, sen takia Raamattu kehoittaa olemaan valveilla aina ettei tulisi yllätetyksi ja sitten kaikki olisi myöhäistä.

Raamattu on toisille ahdistava ja taas toisille vapauttava kirja, sen takia sitä yritetään mitätöidä kaikilla mahdollisilla keinoilla. On otettu tiede avuksi jolla sitten mitätöidään Raamatun sanoma, sanotaan ettei Raamatusta löydy totuutta se löytyy vain tieteestä, mutta ei sekään tunnu auttavan koska Raamatun ennustukset käyvät toteen silmiemme edessä.

Raamatussa on 750 ennustusta ja niistä on käynyt toteen yli 600 ennustusta ja on varmaa että ne loputkin tulevan käymään toteen ajallaan. Ei meidän tarvitse itse ennustaa tulevia tapahtumia mutta meidän tulee olla aina valmiina siihen että vastaisuudessa tulee eteen mitä tahansa niin se ei yllätä meitä.
http://www.reinosav.net/time_of_return.htm

kalevi kauppinen

Meitä voidaan pitää hulluina jotka uskomme Jumalan olemassaoloon, mutta ei hätää meitä on ollut paljon ja on nytkin tosin länsimaissa vähenevässä määrin. Kuinka monta miljardia on uskonut ja uskoo Jumalaan kautta historian, valitettavaa on vain se että länsimaissa usko vähenee ja monissa kehitysmaissa uskovat lisääntyvät, kun kokonaismäärä lasketaan, niin uskovat lisääntyvät hyvin kovalla vauhdilla.

Jos Jumalaa ei olisi niin silloin kirkko olisi ollut ja on hullutusta, kuka niin voisi ajatella.

Seppo Heinola

Monta muutakin hullutusta on mailmassa ollut joka on kestänyt tuhansia vuosia kuten vaikkapa kristinuskonkin hyväksymä orjuus.
Ja intialaiset vedanta-uskonnot ovat kestäneet tuhansia vuosia nekin…

Siitä että Jumala tai jumalat ovat ei vielä minkään logiikan mukan seuraa , että transedenttinen Suuri Entiteetti olisi juuri se sadistis-kostonhimoinen judeokristillinen despootti-Jumala, jolle kritinuskon antamat erityis-laadut näkyvät maailmassa varsin vähän.

kalevi kauppinen

”Monta muutakin hullutusta on mailmassa ollut joka on kestänyt tuhansia vuosia kuten vaikkapa kristinuskonkin hyväksymä orjuus.”

Aika yleinen väite siitä ettei Jumalaa ole olemassa koska kirkko tekee niin tai näin tai ei tee mitään niin kuin pitäisi. En vain ymmärrä sitä miten Jumalan olemassaolo on riippuvainen kirkosta tai kirkon opista.

Kirkon pitäisi perustua Jeesuksen antamalle opille eikä millekään muulle, se tuntuu usein unohtuvan. Kun arvostellaan kirkkoa niin se on ymmärrettävää ja usein on paikallaan mutta en ole törmännyt siihen että kukaan olisi väittänyt Jeesuksen toiminnassa olevan mitään arvosteltavaa.

Fariseukset kyllä löysivät Jeesuksen toiminnassa paljonkin arvosteltavaa, niin paljon että lopulta tappoivat hänet. Vaikka fariseukset pitivät Moosekselle Jumalan antamaa lakia kaikkein ylimpänä mutta eivät sitä lain kohtaa noudattaneet ”älä tapa,” näin voidaan lakia tulkita niin kuin tänäkin päivänä monesti tehdään.

Jos ateistilta kysytään, onko Jumalaa olemassa, niin hän on varma siitä ettei ole, mutta jos sitten jatketaan kysymyksellä, miten kaikki on saanut alkunsa niin siihen ei tulekaan varmaa vastausta, usein vastataan etten sitä tiedä. Jään vain miettimään sitä miten kukaan voi olla varma siitä ettei Jumalaa ole olemassa kun hän ei tiedä sitä miten kaikki sai alkunsa.

Seppo Heinola

Kalevi, ollaksemme tarkkoja en yo. viestissäni ottanut kantaa siihen onko Jumalaa vai ei vaan vain siihen, voidaanko myönteistä vastausta perustella ko uskomuksen vuosituhansien kestolla. Ja siis ei voi. Tai jos voi, sama peruste käy hindulaisuuteenkin ja moneen muuhun. Tämä ei ole hiusten halkomista vaan diskussion huolellisuutta.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial